przeskocz do treści | przeskocz do menu głównego
Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
| | |
A | A | A
Czwartek, 20 czerwca 2013

Komunikat w sprawie wniosku Prezydenta RP do TK

Prezydent RP w dniu 20 czerwca 2013 r. skierował do Trybunału Konstytucyjnego, w trybie kontroli następczej, wniosek o zbadanie zgodności z Konstytucją niektórych przepisów ustawy z dnia 19 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz niektórych innych ustaw.

 

W dniu 15 maja 2013 r. Prezydent RP podjął decyzję o podpisaniu wyżej wymienionej ustawy ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa depozytów obywateli oraz stabilności sektora finansowego. Ta kwestia stanowiła dla Prezydenta RP główną przesłankę podpisania ustawy.

 

Ustawa wzmacnia stabilność systemu finansowego, którego częścią są spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe poprzez objęcie depozytów zgromadzonych w kasach ochroną Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

 

Jednakże w toku prac legislacyjnych formułowano zastrzeżenia co do zgodności z Konstytucją niektórych przepisów ustawy. Prezydent RP, który na mocy art. 126 Konstytucji czuwa nad jej przestrzeganiem, poddał pod ocenę Trybunału Konstytucyjnego przepisy art. 74c ust. 3-4, 6, 8-9 oraz 11-12 ustawy o zmianie ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz niektórych innych ustaw, dotyczące trybu przejmowania kas przez banki i likwidacji kas.

 

 

Poleć znajomemu


Opuszczasz oficjalny serwis Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony.

Zapraszamy ponownie.