przeskocz do treści | przeskocz do menu głównego
Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
| | |
A | A | A
Poniedziałek, 26 lipca 2010

Ustawy podpisane przez Marszałka Sejmu Grzegorza Schetynę wykonującego obowiązki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 1. Ustawa z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych - podpisana 26 lipca 2010 roku.
 2. Ustawa z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym - podpisana 26 lipca 2010 roku.
 3. Ustawa z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii - podpisana 26 lipca 2010 roku.
 4. Ustawa z dnia 10 czerwca 2010 r. o nadaniu Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie nazwy „Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie” - podpisana 26 lipca 2010 roku.
 5. Ustawa z dnia 10 czerwca 2010 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy, sporządzonej w Warszawie dnia 25 listopada 2009 r. , o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o współpracy przy dokonywaniu kontroli osób, towarów i środków transportu przekraczających polsko-ukraińską granicę państwową, podpisanej w Kijowie dnia 25 czerwca 2001 r. - podpisana 26 lipca 2010 roku.
 6. Ustawa z dnia 11 czerwca 2010 r. o ratyfikacji Protokołu fakultatywnego do Konwencji o bezpieczeństwie personelu Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz personelu współdziałającego, sporządzonego w Nowym Jorku dnia 8 grudnia 2005 r. - podpisana 26 lipca 2010 roku.
 7. Ustawa z dnia 8 lipca 2010 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych – podpisana 4 sierpnia 2010 roku.
 8. Ustawa z dnia 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw – podpisana 4 sierpnia 2010 roku.
 9. Ustawa z dnia 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska – podpisana 4 sierpnia 2010 roku.
 10. Ustawa z dnia 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz ustawy – Kodeks karny – podpisana 4 sierpnia 2010 roku.
 11. Ustawa z dnia 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeń – podpisana 4 sierpnia 2010 roku.
 12. Ustawa z dnia 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz niektórych innych ustaw – podpisana 4 sierpnia 2010 roku. 
Poleć znajomemu


Opuszczasz oficjalny serwis Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony.

Zapraszamy ponownie.