przeskocz do treści | przeskocz do menu głównego
Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
| | |
A | A | A
Piątek, 3 czerwca 2011

Czerwiec 2011 r.

 • Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa - podpisana 3 czerwca 2011 r.;
 • Ustawa  z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim - podpisana 3 czerwca 2011 r.;
 • Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina - podpisana 3 czerwca 2011 r.;
 • Ustawa z dnia 1 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o państwowych instytucjach filmowych - podpisana 3 czerwca 2011 r.
 • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami - podpisana 7 czerwca 2011 r.;
 • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej - podpisana 7 czerwca 2011 r.;
 • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny skarbowy - podpisana 7 czerwca 2011 r.;
 • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz ustawy – Prawo Ochrony środowiska - podpisana 7 czerwca 2011 r.;
 • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o obligacjach - podpisana 7 czerwca 2011 r.;
 • Ustawę z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych - podpisana 7 czerwca 2011 r.;
 • Ustawa z dnia 26 maja 2011 r. o zmianie ustawy o grach hazardowych oraz niektórych innych ustaw – podpisana 16 czerwca 2011 r.;
 • Ustawa z dnia 26 maja 2011 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw – podpisana 16 czerwca 2011 r.;
 • Ustawa z dnia 26 maja 2011 r. o zmianie ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej – podpisana 16 czerwca 2011 r.;
 • Ustawa z dnia 13 maja 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo atomowe oraz niektórych innych ustaw – podpisana 16 czerwca 2011 r.
 • Ustawę z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o prawie pomocy w postępowaniu w sprawach cywilnych prowadzonych w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz o prawie pomocy w celu ugodowego załatwienia sporu przed wszczęciem takiego postępowania oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów – podpisana 17 czerwca 2011 r.;
 • Ustawę z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo bankowe, ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym – podpisana 17 czerwca 2011 r.;
 • Ustawę z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze – podpisana 17 czerwca 2011 r.;
 • Ustawę z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego – podpisana 17 czerwca 2011 r.;
 • Ustawę z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw – podpisana 17 czerwca 2011 r.;
 • Ustawę z dnia 13 maja 2011 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw – podpisana 17 czerwca 2011 r.;
 • Ustawę z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego – podpisana 17 czerwca 2011 r.;
 • Ustawę z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o odpadach – podpisana 17 czerwca 2011 r.;
 • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych i ustawy o ewidencji ludności – podpisana 20 czerwca 2011 r.
 • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw - podpisana 25 czerwca 2011 r.;
 • Ustawę z dnia 13 maja 2011 r. o ratyfikacji Protokołu zmieniającego Konwencję o ograniczeniu odpowiedzialności za roszczenia morskie z 1976 r., sporządzonego w Londynie dnia 2 maja 1996 r.  - podpisana 25 czerwca 2011 r.
 • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz niektórych innych ustaw - podpisana 28 czerwca 2011 r.;
 • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze i ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - podpisana 28 czerwca 2011 r.;
 • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz ustawy o transporcie drogowym - podpisana 28 czerwca 2011 r.;
 • Ustawa z dnia 10 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw - podpisana 28 czerwca 2011 r.;
 • Ustawa z dnia 10 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych oraz ustawy – Prawo o notariacie - podpisana 28 czerwca 2011 r.;
 • Ustawa z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących - podpisana 29 czerwca 2011 r. Pobierz informację.

 

Poleć znajomemu


Opuszczasz oficjalny serwis Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony.

Zapraszamy ponownie.