przeskocz do treści | przeskocz do menu głównego
Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
| | |
A | A | A
Środa, 3 sierpnia 2011

Sierpień 2011 r.

 1. Ustawa z dnia 10 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych - podpisana 2 sierpnia 2011 r.Pobierz informację;
 2. Ustawa z dnia 10 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej oraz ustawy o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej - podpisana 2 sierpnia 2011 r. Pobierz informację;
 3. Ustawa z dnia 10 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” - podpisana 2 sierpnia 2011 r. Pobierz informację;
 4. Ustawa z dnia 10 czerwca 2011 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Wyspą Man w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w odniesieniu do przedsiębiorstw eksploatujących statki morskie lub statki powietrzne w transporcie międzynarodowym, podpisanej w Londynie dnia 7 marca 2011 r. - podpisana 2 sierpnia 2011 r.Pobierz informację;
 5. Ustawa z dnia 10 czerwca 2011 r. o ratyfikacji Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Arabii Saudyjskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu oraz Protokołu do tej Konwencji, podpisanych w Rijadzie dnia 22 lutego 2011 r. - podpisana 2 sierpnia 2011 r. Pobierz informację;
 6. Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych - podpisana 2 sierpnia 2011 r. Pobierz informację;
 7. Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej - podpisana 2 sierpnia 2011 r. Pobierz informację;
 8. Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania oraz niektórych innych ustaw - podpisana 2 sierpnia 2011 r.; Pobierz informację;
 9. Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich - podpisana 2 sierpnia 2011 r. Pobierz informację;
 10. Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców oraz ustawy o transporcie drogowym - podpisana 2 sierpnia 2011 r. Pobierz informację.
 11. Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o Ośrodku Studiów Wschodnich im. Marka Karpia - podpisana 4 sierpnia 2011 r. Pobierz informację;
 12. Ustawa z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz niektórych innych ustaw - podpisana 5 sierpnia 2011 r. Pobierz informację;
 13. Ustawa z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw - podpisana 9 sierpnia 2011 r. Pobierz informację;
 14. ·         Ustawa z dnia 29 czerwca 2011 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Wyspą Man w sprawie unikania podwójnego opodatkowania niektórych kategorii dochodów osób fizycznych, podpisanej w Londynie dnia 7 marca 2011 r. - podpisana 16 sierpnia 2011 r. Pobierz informację;

 15. ·         Ustawa z dnia 29 czerwca 2011 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Wyspą Man o wymianie informacji w sprawach podatkowych oraz Protokołu do tej Umowy, podpisanych w Londynie dnia 7 marca 2011 r.  - podpisana 16 sierpnia 2011 r. Pobierz informację; 

 16. Ustawa z dnia 30 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej - podpisana 18 sierpnia 2011r. Pobierz informację;
 17. Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - podpisana 18 sierpnia 2011 r. Pobierz informację;
 18. Ustawa z dnia 29 czerwca 2011 r. o ratyfikacji Poprawki do Umowy o Międzynarodowym Funduszu Walutowym dotyczącej reformy Rady Wykonawczej, przyjętej przez Radę Gubernatorów Międzynarodowego Funduszu Walutowego Rezolucją Nt 66-2 w dniu 15 grudnia 2010 r. - podpisana 18 sierpnia 2011 r. Pobierz informację;
 19. Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych - podpisana 18 sierpnia 2011 r. Pobierz informację;
 20. Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o Kontroli w administracji rządowej - podpisana 18 sierpnia 2011 r. Pobierz informację;
 21. Ustawa z dnia 15 lipca 2011r. o krajowym systemie ekozarządzania i Audytu - podpisana 18 sierpnia 2011 r. Pobierz informację;
 22. Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o udzielaniu przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym - podpisana 22 sierpnia 2011 r. Pobierz informację;
 23. Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy – Ordynacja podatkowa - podpisana 22 sierpnia 2011 r. Pobierz informację.
 24. Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o ochronie prawnej odmian roślin - podpisana 24 sierpnia 2011r. Pobierz informację.
 25. Ustawa z dnia 28 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki oraz o zmianie ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary - podpisana 25 sierpnia 2011 r. Pobierz informację;
 26. Ustawa z dnia 29 lipca 2011 r. o ratyfikacji Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malty o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malty w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w La Valetta dnia 7 stycznia 1994 r., podpisanego w Warszawie dnia 6 kwietnia 2011 r. - podpisana 25 sierpnia 2011 r. Pobierz informację
   
 27. Ustawa z dnia 28 lipca 2011 r. zmieniającą ustawę o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy - Prawo bankowe oraz ustawę o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw - podpisana 25 sierpnia 2011 r. Pobierz informację
 28. Ustawa z dnia 28 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych- podpisana 25 sierpnia 2011 r. Pobierz informację
 29. Ustawa z dnia 28 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych - podpisana 25 sierpnia 2011 r. Pobierz informację
 30. Ustawa z dnia 28 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego - podpisana 25 sierpnia 2011 r. Pobierz informację
 31. Ustawa z dnia 28 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o Funduszu Kolejowym oraz ustawy o transporcie kolejowym - podpisana 25 sierpnia 2011 r. Pobierz informację
 32. Ustawa z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich - podpisana 25 sierpnia 2011 r. Pobierz informację
 33. Ustawa z dnia 29 lipca 2011 r. o ratyfikacji Drugiego Protokołu do Konwencji o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego, podpisanej w Hadze dnia 14 maja 1954 r., sporządzonego w Hadze dnia 26 marca 1999 r. - podpisana 25 sierpnia 2011 r. Pobierz informację 
 34. Ustawa z dnia 28 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw - podpisana 26 sierpnia 2011 r. Pobierz informację
 35. Ustawa z dnia 28 lipca 2011 r. o zalegalizowaniu pobytu niektórych cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i ustawy o cudzoziemcach - podpisana 26 sierpnia 2011 r. Pobierz informację
 36. Ustawa z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o scalaniu i wymianie gruntów- podpisana 26 sierpnia 2011 r. Pobierz informację
 37. Ustawa  z dnia 29 lipca 2011 r. o nadaniu nowej nazwy Uniwersytetowi Humanistyczno- Przyrodniczemu Jana Kochanowskiego w Kielcach - podpisana 26 sierpnia 2011 r. Pobierz informację
 38. Ustawa  z dnia 28 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Administracji Publicznej- podpisana 26 sierpnia 2011 r. Pobierz informację.
 39. Ustawa z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary - podpisana 31 sierpnia 2011 r. Pobierz informację.

 

Pliki do pobrania

Poleć znajomemu


Opuszczasz oficjalny serwis Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony.

Zapraszamy ponownie.