Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Czwartek, 2 lutego 2012

Luty 2012 r.

Lista ustaw podpisanych przez Prezydenta RP w lutym 2012 roku:

  1. Ustawa z dnia 27 stycznia 2012 r. o zmianie ustawy o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami, ustawy o niektórych zabezpieczeniach finansowych oraz ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze - podpisana 2 lutego 2012 roku. Pobierz informację;
  2. Ustawa z dnia 27 stycznia 2012 r. zmieniającą ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw - podpisana 8 lutego 2012. Pobierz informację;

  3. Ustawa z dnia 13 stycznia 2012 r. o ratyfikacji Umowy o wolnym handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Korei, z drugiej strony, sporządzonej w Brukseli dnia 6 października 2010 r.  - podpisana 14 lutego 2012 r. Pobierz informację;

  4. Ustawa z dnia 27 stycznia 2012 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw - podpisana 24 lutego 2012 r. Pobierz informację.

     

 

Poleć znajomemu