przeskocz do treści | przeskocz do menu głównego
Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
| | |
A | A | A
Niedziela, 1 lipca 2012

Lipiec 2012 r.

Lista ustaw podpisanych przez Prezydenta RP w lipcu 2012 roku:

 1. Ustawa z dnia 25 maja 2012 r. o zmianie ustawy o organizacji rynku rybnego - podpisana 3 lipca 2012 r. Pobierz informację;
 2. Ustawa z dnia 25 maja 2012 r. o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych - podpisana 3 lipca 2012 r. Pobierz informację;
 3. Ustawa z dnia 25 maja 2012 r. o ratyfikacji Porozumienia europejskiego w sprawie osób uczestniczących w postępowaniu przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, sporządzonego w Strasburgu dnia 5 marca 1996 r. - podpisana 3 lipca 2012 r. Pobierz informację;
 4. Ustawa z dnia 25 maja 2012 r. o ratyfikacji Protokołu w sprawie rejestrów uwalniania i transferu zanieczyszczeń do Konwencji o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska, sporządzonego w Kijowie dnia 21 maja 2012 r. - podpisana 3 lipca 2012 r. Pobierz informację;
 5. Ustawa z dnia 25 maja 2012 r. o zmianie ustawy o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych - podpisana 3 lipca 2012 r. Pobierz informację.
 6. Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (po wyroku Trybunału Konstytucyjnego) - podpisana 11 lipca 2012 r. Pobierz informację;
 7. Ustawa z dnia 28 czerwca 2012 r. o zmianie ustawy o ujawnieniu w księgach wieczystych Prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego - podpisana 11 lipca 2012 r. Pobierz informację;
 8. Ustawa z dnia 28 czerwca 2012 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych - podpisana 11 lipca 2012 r. Pobierz informację.
 9. Ustawa z dnia 15 czerwca 2012 r. o ratyfikacji Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. - podpisana 26 lipca 2012 r. Pobierz informację;
 10. Ustawa z dnia 13 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej - podpisana 26 lipca 2012 r. Pobierz informację;
 11. Ustawa z dnia 13 lipca 2012 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego - podpisana 26 lipca 2012 r. Pobierz informację;

   

 

Poleć znajomemu


Opuszczasz oficjalny serwis Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony.

Zapraszamy ponownie.