Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Środa, 1 sierpnia 2012

Sierpień 2012 r.

Lista ustaw podpisanych przez Prezydenta RP w sierpniu 2012 roku:

 1. Ustawa z dnia 13 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw - podpisana 2 sierpnia 2012 r.  Pobierz informację;
 2. Ustawa z dnia 13 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw - podpisana 8 sierpnia 2012 r. Pobierz informację;
 3. Ustawa z dnia 28 czerwca 2012 r. o nadaniu Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu nazwy „Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu” - podpisana 8 sierpnia 2012 r. Pobierz informację;
 4. Ustawa z dnia 13 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw - podpisana 8 sierpnia 2012 r. Pobierz informację;
 5. Ustawa z dnia 28 czerwca 2012 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i Społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw - podpisana 10 sierpnia 2012 r. Pobierz informację;
 6. Ustawa z dnia 27 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej oraz niektórych innych ustaw - podpisana 13 sierpnia 2012 r. Pobierz informację;
 7. Ustawa z dnia 13 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw - podpisana 17 sierpnia 2012 r. Pobierz informację;
 8. Ustawę z dnia 27 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych - podpisana 17 sierpnia 2012 r. Pobierz informację;
 9. Ustawę z dnia 13 lipca 2012 r. o ratyfikacji Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 4 czerwca 1992 r., podpisanego w Nikozji dnia 22 marca 2012 r. - podpisana 17 sierpnia 2012 r. Pobierz informację
 10. Ustawa z dnia 27 lipca 2012 r. o nadaniu Politechnice Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego nazwy Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu - podpisana 17 sierpnia 2012 r. Pobierz informację
 11. Ustawa z dnia 27 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - podpisana 27 sierpnia 2012 r. Pobierz informację
 12. Ustawa z dnia 27 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych - podpisana 27 sierpnia 2012 r. Pobierz informację
 13. Ustawa z dnia 27 lipca 2012 r. 27 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw - podpisana 27 sierpnia 2012 r. Pobierz informację
 14. Ustawa z dnia 13 lipca 2012 r. o paszach - podpisana 28 sierpnia 2012 r. Pobierz informację

 

Poleć znajomemu