przeskocz do treści | przeskocz do menu głównego
Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
| | |
A | A | A
Sobota, 1 grudnia 2012

Grudzień 2012 r.

Lista ustaw podpisanych przez Prezydenta RP w grudniu 2012 roku:

 1. Ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy o odpadach wydobywczych oraz niektórych innych ustaw - podpisana 6 grudnia 2012 r.; Pobierz informację
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego - podpisana 6 grudnia 2012 r.; Pobierz informację
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych - podpisana 6 grudnia 2012 r.; Pobierz informację
 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw - podpisana 10 grudnia 2012 r.; Pobierz informację;
 5. Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych - podpisana 12 grudnia 2012 r. Pobierz informację;
 6. Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami - podpisana 12 grudnia 2012 r. Pobierz informację;
 7. Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Prezydencją Wspólnoty Demokracji w sprawie Stałego Sekretariatu Wspólnoty Demokracji, podpisanej w dniu 9 lipca 2012 r. w Ulan Bator - podpisana 12 grudnia 2012 r. Pobierz informację;
 8. Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o ratyfikacji Umowy ramowej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o współpracy transgranicznej w ratownictwie medycznym, podpisanej w Warszawie dnia 21 grudnia 2011 r. - podpisana 12 grudnia 2012 r. Pobierz informację;
 9. Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw - podpisana 12 grudnia 2012 r. Pobierz informację;
 10. Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym - podpisana 14 grudnia 2012 r. Pobierz informację;
 11. Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu niezapłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność - podpisana 18 grudnia 2012 r. Pobierz informację;
 12. Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw - podpisana 18 grudnia 2012 r.Pobierz informację.
 13. Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej - podpisana 21 grudnia 2012 r. Pobierz informację
 14. Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie - podpisana 21 grudnia 2012 r.
 15. Ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich oraz ustawy o ochronie przyrody - podpisana 24 grudnia 2012 r. Pobierz informację;
 16. Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw – podpisana 27 grudnia 2012 r. Pobierz informację;
 17. Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku tonażowym oraz niektórych innych ustaw – podpisana 27 grudnia 2012 r. Pobierz informację;
 18. Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw – podpisana 27 grudnia 2012 r. Pobierz informację;
 19. Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe – podpisana 27 grudnia 2012 r. Pobierz informację;
 20. Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym oraz niektórych innych ustaw – podpisana 27 grudnia 2012 r. Pobierz informację;
 21. Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym – podpisana 28 grudnia 2012 r. Pobierz informację;
 22. Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z podwyższeniem wieku emerytalnego – podpisana 28 grudnia 2012 r. Pobierz informację;
 23. Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – podpisana 28 grudnia 2012 r. Pobierz informację;
 24. Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za 2012 r. – podpisana 28 grudnia 2012 r. Pobierz informację;
 25. Ustawa z dnia 12 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o podatku od towarów i usług – podpisana 28 grudnia 2012 r. Pobierz informację;
 26. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach – podpisana 28 grudnia 2012 r. Pobierz informację.
 27. Ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o ratyfikacji Protokołu między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Norwegii zmieniającego Konwencję między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Norwegii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu od opodatkowania zakresie podatków od dochodu, sporządzoną w Warszawie dnia 9 września 2009 r., podpisanego w Oslo dnia 5 lipca 2012 r. - podpisana 31 grudnia 2012 r. Pobierz informację;
 28. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej - podpisana 31 grudnia 2012 r. Pobierz informację.
   

Pliki do pobrania

Poleć znajomemu


Opuszczasz oficjalny serwis Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony.

Zapraszamy ponownie.