przeskocz do treści | przeskocz do menu głównego
Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
| | |
A | A | A
Sobota, 1 czerwca 2013

Czerwiec 2013 r.

Lista ustaw podpisanych przez Prezydenta RP w czerwcu 2013 roku:

 1. Ustawa z dnia 28 maja 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw - podpisana 10 czerwca 2013 r. Pobierz informację;
 2. Ustawa z dnia 19 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju - podpisana 12 czerwca 2013 r. Pobierz informację;
 3. Ustawa z dnia 19 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych - podpisana 12 czerwca 2013 r. Pobierz informację;
 4. Ustawa z dnia 24 maja 2013 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami oraz niektórych innych ustaw - podpisana 12 czerwca 2013 r. Pobierz informację;
 5. Ustawa z dnia 10 maja 2013 r. o uchyleniu ustawy o przekształceniu własnościowym przedsiębiorstwa państwowego Polskie Linie Lotnicze „LOT”  - podpisana 14 czerwca 2013 r. Pobierz informację.
 6. Ustawa z dnia 19 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o izbach lekarskich oraz niektórych innych ustaw - podpisana 18 czerwca 2013 r. Pobierz informację.
 7. Ustawa z dnia 19 kwietnia 2013 r. o zmianie ustaw – Prawo bankowe oraz ustawy o funduszach inwestycyjnych - podpisana 18 czerwca 2013 r. Pobierz informację.
 8. Ustawa z dnia 10 maja 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia - podpisana 24 czerwca 2013 r. Pobierz informację.
 9. Ustawa z dnia 10 maja 2013 r. o zmianie ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej - podpisana 24 czerwca 2013 r. Pobierz informację.
 10. Ustawa z dnia 10 maja 2013 r. o zmianie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz niektórych innych ustaw - podpisana 24 czerwca 2013 r. Pobierz informację.
 11. Ustawa z dnia 24 maja 2013 r. o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych - podpisana 26 czerwca 2013 r. Pobierz informację.
 12. Ustawa z dnia 10 maja 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo prasowe - podpisana 26 czerwca 2013 r. Pobierz informację.
 13. Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw - podpisana 26 czerwca 2013 r. Pobierz informację.
Poleć znajomemu


Opuszczasz oficjalny serwis Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony.

Zapraszamy ponownie.