przeskocz do treści | przeskocz do menu głównego
Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
| | |
A | A | A
Wtorek, 1 października 2013

Październik 2013 r.

 1. Ustawa z dnia 13 września 2013 r. zmieniającą ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej - podpisana 2 października 2013 r. Pobierz informację.
 2. Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2013 - podpisana 4 października 2013 r. Pobierz informację;
 3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2013 r . o zmianie ustawy o współpracy rozwojowej - podpisana 11 października 2013 r. Pobierz informację;
 4. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw - podpisana 11 października 2013 r. Pobierz informację;
 5. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej - podpisana 11 października 2013 r. Pobierz informację;
 6. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy o Biurze Ochrony Rządu - podpisana 11 października 2013 r. Pobierz informację;
 7. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych - podpisana 11 października 2013 r. Pobierz informację;
 8. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2013 r. o ratyfikacji Porozumienia o współpracy w zakresie ochrony świadka, podpisanego w Stirinie dnia 24 maja 2012 r. - podpisana 11 października 2013 r. Pobierz informację;
 9. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2013 r. o likwidacji Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych - podpisana 11 października 2013 r. Pobierz informację;
 10. Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego - podpisana 17 października 2013 r. Pobierz informację;
 11. Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw - podpisana 17 października 2013 r. Pobierz informację;
 12. Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym - podpisana 17 października 2013 r. Pobierz informację;
 13. Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw - podpisana 17 października 2013 r. Pobierz informację;
 14. Ustawa z dnia 13 września 2013 r. o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych - podpisana 17 października 2013 r. Pobierz informację;
 15. Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej - podpisana 17 października 2013 r. Pobierz Informację;
 16. Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw - podpisana 17 października 2013 r. Pobierz informację;
 17. Ustawa z dnia 11 października 2013 r. o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz niektórych innych ustaw - podpisana 30 października 2013 r. Pobierz informację;
 18. Ustawa z dnia 11 października 2013 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym - podpisana 31 października. Pobierz informację;
 19. Ustawa z dnia 11 października 2013 r. o wzajemnej pomocy w dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych - podpisana 31 października. Pobierz informację;
 20. Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi - podpisana 31 października. Pobierz informację;
 21. Ustawa z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy - podpisana 31 października. Pobierz informację;
 22. Ustawa z dnia 11 października 2013 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw - podpisana 31 października. Pobierz informację;
 23. Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw - podpisana 31 października. Pobierz informację;
 24. Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty - podpisana 31 października. Pobierz informację;
 25. Ustawa z dnia 23 października 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przystąpieniem Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej - podpisana 31 października. Pobierz informację.

Pliki do pobrania

Poleć znajomemu


Opuszczasz oficjalny serwis Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony.

Zapraszamy ponownie.