przeskocz do treści | przeskocz do menu głównego
Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
| | |
A | A | A
Sobota, 1 lutego 2014

Luty 2014 r.

Lista ustaw podpisanych przez Prezydenta RP w lutym 2014 roku:

 1. Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów wojskowych - podpisana 3 lutego 2014 r. Pobierz informację;
 2. Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej - podpisana 3 lutego 2014 r. Pobierz informację;
 3. Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o ratyfikacji Protokołu o przywilejach i immunitetach Europejskiej Organizacji Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych (EUMETSAT), sporządzonego w Darmstadt dnia 1 grudnia 1986 r.  - podpisana 4 lutego 2014 r. Pobierz informację;
 4. Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o ratyfikacji Protokołu Wykonawczego między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Mołdawii do Umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Mołdawii o readmisji osób przebywających nielegalnie, sporządzonej w Brukseli dnia 10 października 2007 roku, podpisanego w Matrahaza dnia 11 października 2012 r.  - podpisana 5 lutego 2014 r. Pobierz informację.
 5. Ustawa z dnia 10 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy - podpisana 6 lutego 2014 r. Pobierz informację;
 6. Ustawa z dnia 10 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy - podpisana 6 lutego 2014 r. Pobierz informację;
 7. Ustawa z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy - podpisana 10 lutego 2014 r. Pobierz informację;
 8. Ustawa z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw - podpisana 11 lutego 2014 r. Pobierz informację;
 9. Ustawa z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o lasach - podpisana 12 lutego 2014 r. Pobierz informację;
 10. Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo łowieckie - podpisana 13 lutego 2014 r. Pobierz informację;
 11. Ustawa z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego - podpisana 20 lutego 2014 r. Pobierz informację;
 12. Ustawa z dnia 10 stycznia 2014 r. o ratyfikacji Umowy wewnętrznej między przedstawicielami rządów państw członkowskich UE, zebranymi w Radzie, ws pr. finansowania pomocy unijnej na podstawie wieloletnich ram finansowych na lata 2014-2020 zgodnie z umową o partnerstwie AKP-UE oraz w sprawie przydzielania pomocy finansowej dla krajów i terytoriów zamorskich, do których stosuje się część czwartą Traktatu o funkcjonowaniu UE, sporządzonej w Luksemburgu i w Brukseli, odpowiednio dnia 24 i 26 czerwca 2013 r. - podpisana 21 lutego 2014 r.  Pobierz informację;
 13. Ustawa z dnia 7 lutego 2014 r. o udziale zagranicznych funkcjonariuszy lub pracowników we wspólnych operacjach lub wspólnych działaniach ratowniczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - podpisana 24 lutego 2014 r. Pobierz informację;
 14. Ustawa z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego - podpisana 26 lutego 2014 r. Pobierz informację.

   

 

Poleć znajomemu


Opuszczasz oficjalny serwis Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony.

Zapraszamy ponownie.