przeskocz do treści | przeskocz do menu głównego
Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
| | |
A | A | A
Wtorek, 1 kwietnia 2014

Kwiecień 2014 r.

 1. Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych - podpisana 1 kwietnia 2014 r. Pobierz informację.
 2. Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie - podpisana 3 kwietnia 2014 r. Pobierz informację.
 3. Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o prokuraturze, ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz ustawy o Sądzie Najwyższym - podpisana 3 kwietnia 2014 r. Pobierz informację
 4. Ustawa z dnia 21 marca 2014 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw - podpisana 3 kwietnia 2014 r. Pobierz informację.  
 5. Ustawa z dnia 14 marca 12014 r. o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw - podpisana 4 kwietnia 2014 r. Pobierz informację.
 6. Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw – podpisana 7 kwietnia 2014 roku. Pobierz informację.
 7. Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw – podpisana 7 kwietnia 2014 roku. Pobierz informację.
 8. Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw – podpisana 7 kwietnia 2014 roku. Pobierz informację.
 9. Ustawa z dnia 21 lutego 2014 r. o ratyfikacji poprawek do Rzymskiego Statutu Międzynarodowego Trybunału Karnego, sporządzonego w Rzymie dnia 17 lipca 1998 r., przyjętych podczas konferencji rewizyjnej w Kampalii (rezolucje nr 5 i 6 ) w dniach 10 i 11 czerwca 2010 r. – podpisana 9 kwietnia 2014 roku. Pobierz informację.
 10. Ustawa z dnia 21 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych – podpisana 11 kwietnia 2014 r. Pobierz informację.
 11. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym– podpisana 17 kwietnia 2014 r. Pobierz informację.
 12. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy – Kodeks postepowania w sprawach o wykroczenia – podpisana 18 kwietnia 2014 r. Pobierz informację
 13. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw – podpisana 18 kwietnia 2014 r. Pobierz informację
 14. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o europejskiej inicjatywie obywatelskiej – podpisana 23 kwietnia 2014 r. Pobierz informację.
 15. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą – podpisana 23 kwietnia 2014 r. Pobierz informację.
 16. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – podpisana 23 kwietnia 2014 r. Pobierz informację.
 17. Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Mołdawii o ubezpieczeniu społecznym, podpisanej w Warszawie dnia 9 września 2013 r. – podpisana 23 kwietnia 2014 r. Pobierz informację.
 18. Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Baliwatem Guernsey w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w odniesieniu do przedsiębiorstw eksploatujących statki morskie lub statki powietrzne w transporcie międzynarodowym, podpisanej w Londynie dnia 8 października 2013 r. – podpisana 24 kwietnia 2014 r. Pobierz informację.
 19. Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw – podpisana 24 kwietnia 2014 r. Pobierz informację.
 20. Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Baliwatem Guernsey w sprawie unikania podwójnego opodatkowania niektórych kategorii dochodów osób fizycznych, podpisanej w Londynie dnia 8 października 2013 r. - podpisana 29 kwietnia 2014 r. Pobierz informację.
 21. Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Korei o zmianie Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Korei w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Seulu dnia 21 czerwca 1991 r., podpisanego w Seulu dnia 22 października 2013 r. - podpisana 29 kwietnia 2014 r. Pobierz informację.
 22. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych - podpisana 29 kwietnia 2014 r. Pobierz informację.
 23. Ustawa z dnia 21 marca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw - podpisana 30 kwietnia 2014 r. Pobierz informację.
 24. Ustawa z dnia 21 marca 2014 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim - podpisana 30 kwietnia 2014 r. Pobierz informację.
 25. Ustawa z dnia 21 marca 2014 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji - podpisana 30 kwietnia 2014 r. Pobierz informację.

Pliki do pobrania

Poleć znajomemu


Opuszczasz oficjalny serwis Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony.

Zapraszamy ponownie.