przeskocz do treści | przeskocz do menu głównego
Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
| | |
A | A | A
Niedziela, 1 czerwca 2014

Czerwiec 2014 r.

Lista ustaw podpisanych przez Prezydenta RP w czerwcu 2014 roku:

 1. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz niektórych innych ustaw - podpisana 12 czerwca 2014 r. Pobierz informację;
 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze standaryzacją niektórych wzorów pism w procedurach administracyjnych - podpisana 12 czerwca 2014 r. Pobierz informację;
 3. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym oraz ustawy o działach administracji rządowej - podpisana 17 czerwca 2014 r. Pobierz informację;
 4. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta - podpisana 17 czerwca 2014 r. Pobierz informację;
 5. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami – podpisana 18 czerwca 2014 r. Pobierz informację;
 6. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz niektórych innych ustaw – podpisana 18 czerwca 2014 r. Pobierz informację;
 7. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw – podpisana 18 czerwca 2014 r. Pobierz informację;
 8. Ustawa z dnia 10 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – podpisana 20 czerwca 2014 r. Pobierz informację;
 9. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw – podpisana 20 czerwca 2014 r. Pobierz informację;
 10. Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług – podpisana 27 czerwca 2014 r. Pobierz informację;
 11. Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Federacyjną Republiką Brazylii o przekazywaniu osób skazanych, podpisanej w Brasilii dnia 26 listopada 2012 r. – podpisana 27 czerwca 2014 r. Pobierz informację;
 12. Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw - podpisana 30 czerwca 2014 r. Pobierz informację;
 13. Ustawa z dnia 10 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego - podpisana 30 czerwca 2014 r. Pobierz informację;   
Poleć znajomemu


Opuszczasz oficjalny serwis Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony.

Zapraszamy ponownie.