przeskocz do treści | przeskocz do menu głównego
Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
| | |
A | A | A
Poniedziałek, 1 grudnia 2014

Grudzień 2014 r.

 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego - podpisana 5 grudnia 2014 r. Pobierz informację.
 2. Ustawa z dnia 7 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym - podpisana 9 grudnia 2014 r. Pobierz informację.
 3. Ustawa z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw - podpisana 10 grudnia 2014 r. Pobierz informację.
 4. Ustawa z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o referendum lokalnym - podpisana 12 grudnia 2014 r. Pobierz informację.
 5. Ustawa z dnia 23 października 2014 r. o ratyfikacji Protokołu między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Belgii zmieniającego Konwencję między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Belgii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania oraz zapobiegania oszustwom podatkowym i uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisaną w Warszawie dnia 20 sierpnia 2001 r., podpisanego w Luksemburgu dnia 14 kwietnia 2014 r. - podpisana 12 grudnia 2014 r. Pobierz informację.
 6. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego świadka - podpisana 15 grudnia 2014 r. Pobierz informację.
 7. Ustawa z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności - podpisana 15 grudnia 2014 r. Pobierz informację.
 8. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych - podpisana 15 grudnia 2014 r. Pobierz informację.
 9. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy o rolnictwie ekologicznym - podpisana 15 grudnia 2014 r. Pobierz informację.
 10. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o środkach ochrony roślin - podpisana 16 grudnia 2014 r. Pobierz informację.
 11. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw - podpisana 16 grudnia 2014 r. Pobierz informację.
 12. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia - podpisana 17 grudnia 2014 r. Pobierz informację.
 13. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o ratyfikacji Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony, sporządzonego w Brukseli dnia 21 marca 2014 r. oraz dnia 27 czerwca 2014 r. - podpisana 17 grudnia 2014 r. Pobierz informację.
 14. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych - podpisana 18 grudnia 2014 r. Pobierz informację
 15. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw - podpisana 18 grudnia 2014 r. Pobierz informację.
 16. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o uchyleniu ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Program dla Odry – 2006” - podpisana 18 grudnia 2014 r. Pobierz informację.
 17. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej - podpisana 19 grudnia 2014 r. Pobierz informację.
 18. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw - podpisana 19 grudnia 2014 r. Pobierz informację.
 19. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych - podpisana 19 grudnia 2014 r. Pobierz informację.
 20. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej - podpisana 22 grudnia 2014 r. Pobierz informację.
 21. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym - podpisana 22 grudnia 2014 r. Pobierz informację.
 22. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw - podpisana 22 grudnia 2014 r. Pobierz informację.
 23. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - podpisana 22 grudnia 2014 r. Pobierz informację.
 24. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny - podpisana 22 grudnia 2014 r. Pobierz informację.
 25. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych - podpisana 23 grudnia 2014 r. Pobierz informację.
 26. Ustawa  z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za lata 2012 – 2014  - podpisana 23 grudnia 2014 r. Pobierz informację.
 27.  Ustawa z dnia 19 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego - podpisana 23 grudnia 2014 r.Pobierz informację.
 28. Ustawa z dnia 19 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego - podpisana 23 grudnia 2014 r. Pobierz informację.
 29. Ustawa z dnia 19 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw - podpisana 23 grudnia 2014 r. Pobierz informację.
 30. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o ratyfikacji Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Mołdawii, z drugiej strony, sporządzonego w Brukseli dnia 27 czerwca 2014 r.  - podpisana 29 grudnia 2014 r. Pobierz informację.
 31. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o ratyfikacji Statutu Międzynarodowej Organizacji Policji Kryminalnej – Interpol, przyjętego w Wiedniu dnia 13 czerwca 1956 r. - podpisana 29 grudnia 2014 r. Pobierz informację
 32. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o współpracy służb policyjnych, granicznych i celnych, sporządzonej w Zgorzelcu dnia 15 maja 2014 r. - podpisana 30 grudnia 2014 r. Pobierz informację.

Pliki do pobrania

Poleć znajomemu


Opuszczasz oficjalny serwis Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony.

Zapraszamy ponownie.