Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Poniedziałek, 1 czerwca 2015

Czerwiec 2015 r.

Lista ustaw podpisanych przez Prezydenta RP w czerwcu 2015 roku:

 1. Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia – podpisana 3 czerwca 2015 r. Pobierz informację.
 2. Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o izbach rolniczych oraz niektórych innych ustaw – podpisana 3 czerwca 2015 r. Pobierz informację.
 3. Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne - podpisana 9 czerwca 2015 r. Pobierz informację.
 4. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie powiatowym - podpisana 11 czerwca 2015 r. Pobierz informację.
 5. Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej - podpisana 11 czerwca 2015 r. Pobierz informację.
 6. Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne - podpisana 11 czerwca 2015 r. Pobierz informację.
 7. Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych - podpisana 11 czerwca 2015 r. Pobierz informację.
 8. Ustawę z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich - podpisana 11 czerwca 2015 r. Pobierz informację.
 9. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - podpisana 11 czerwca 2015 r. Pobierz informację.
 10. Ustawę z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw - podpisana 11 czerwca 2015 r. Pobierz informację.
 11. Ustawa z dnia 13 września 2013 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych - podpisana 12 czerwca 2015 r. Pobierz informację.
 12. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej - podpisana 18 czerwca 2015 r. Pobierz informację.
 13. Ustawa  z dnia 27 maja 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne  - podpisana 18 czerwca 2015 r. Pobierz informację.
 14. Ustawa z dnia 27 maja 2015 r. o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niektórych innych ustaw - podpisana 18 czerwca 2015 r. Pobierz informację.
 15. Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych, ustawy o grobach i cmentarzach wojennych oraz ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu - podpisana 19 czerwca 2015 r. Pobierz informację.
 16. Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym - podpisana 26 czerwca 2015 r. Pobierz informację.
 17. Ustawa z dnia 27 maja 2015 r. o zmianie ustawy o Służbie Więziennej - podpisana 26 czerwca 2015 r. Pobierz informację.
 18. Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych - podpisana 30 czerwca 2015 r. Pobierz informację.
Poleć znajomemu