przeskocz do treści | przeskocz do menu głównego
Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
| | |
A | A | A
Wtorek, 11 stycznia 2011

Styczeń 2011 r.

Lista ustaw podpisanych przez Prezydenta RP w styczniu 2011 r.

 1. Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach przedemerytalnych - podpisana 5 stycznia 2011 r.;
 2. Ustawa z dnia 25 listopada 2010 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny - podpisana 10 stycznia 2011 r.;
 3. Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie oraz o zmianie niektórych innych ustaw - podpisana 10 stycznia 2011 r.;
 4. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy - podpisana 19 stycznia 2011 r.;
 5. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy - podpisana 19 stycznia 2011 r.;
 6. Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej - podpisana 21 stycznia 2011 r.
 7. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami - podpisana 25 stycznia 2011 r.
 8. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy o broni i amunicji oraz ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym - podpisana 31 stycznia 2011 r.
 9. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, ustawy – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego - podpisana 31 stycznia 2011 r.
 10. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji oraz niektórych innych ustaw - podpisana 31 stycznia 2011 r.
 11. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw - podpisana 31 stycznia 2011 r.
 12. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego - podpisana 31 stycznia 2011 r.
 13. Ustawa z dnia 17 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody - podpisana 31 stycznia 2011 r.
 14. Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego - podpisana 31 stycznia 2011 r.
 15. Ustawa z dnia 20 stycznia 2011 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa - podpisana 31 stycznia 2011 r.
 16. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o organizacji rynku rybnego (po wyroku Trybunału Konstytucyjnego) - podpisana 31 stycznia 2011 r.


   

 

Poleć znajomemu


Opuszczasz oficjalny serwis Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony.

Zapraszamy ponownie.