Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Środa, 9 czerwca 2010

Inicjatywy ustawodawcze Marszałka Sejmu wykonującego obowiązki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Wykaz projektów ustaw zgłoszonych do Sejmu przez Marszałka Sejmu wykonującego obowiązki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej:

  1. O zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych - zgłoszona 9 czerwca 2010 r.
  2. O szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych - zgłoszona 9 czerwca 2010 r.
     
Poleć znajomemu