Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Środa, 7 grudnia 2011

Prezydencka inicjatywa ws. ustawy o godle

Prezydent Bronisław Komorowski skierował do Sejmu projekt nowelizacji ustaw wprowadzający obowiązek umieszczania godła na strojach polskich reprezentacji. 

Proponowane zmiany obejmą ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych i ustawę o sporcie.

 

Najważniejsze zmiany przewidziane w zaproponowanym przez Prezydenta projekcie gwarantują obecność polskiego godła na strojach reprezentacji kraju, w tym na strojach reprezentacji olimpijskiej. Odstępstwo od tej zasady może wynikać wyłącznie z wiążących Polskę przepisów międzynarodowych federacji lub MKOL, które zakazują albo przewidują obowiązek stosowania innych symboli, jak np. barwy narodowe. Ponadto, projekt ustawy daje polskim związkom sportowym i PKOL prawo wykorzystywania do celów gospodarczych przedmiotów będących odwzorowaniem stroju reprezentacji.

Poleć znajomemu