Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Czwartek, 5 stycznia 2012

Prezydencki projekt ustawy o nasiennictwie trafił do Sejmu

Prezydent Bronisław Komorowski

Prezydent Bronisław Komorowski

Prezydent RP skierował do Sejmu projekt ustawy o nasiennictwie, której celem jest wdrożenie niezbędnych i niebudzących kontrowersji przepisów w zakresie nasiennictwa. Prezydent oczekuje, że kwestie dotyczące organizmów modyfikowanych zostaną uregulowane w odrębnej ustawie.

W sierpniu 2011 r. Prezydent RP Bronisław Komorowski wetując nowelizację ustawy o nasiennictwie, zapowiedział, że złoży projekt zmian w tym zakresie, w kształcie pozbawionym kontrowersyjnych modyfikacji, dokonanych na etapie prac parlamentarnych, będących jedną z przyczyn weta. Już wtedy zaznaczył, że w projekcie nie będzie poruszana kwestia GMO. Dzisiaj, zgodnie ze swoją wcześniejszą deklaracją, Prezydent skierował do Sejmu stosowną propozycję ustawodawczą.

Celem proponowanej ustawy jest szybkie wdrożenie niezbędnych, oczekiwanych i niebudzących kontrowersji przepisów prawnych w zakresie nasiennictwa. Projekt ma regulować rejestrację odmian oraz wytwarzanie, ocenę i kontrolę materiału siewnego odmian gatunków roślin uprawnych oraz obrót materiałem siewnym.

Prezydent oczekuje kompleksowego uregulowania kwestii organizmów modyfikowanych w odrębnej, całościowej ustawie o GMO, w tym również kwestii materiału siewnego genetycznie zmodyfikowanego. Zdaniem Prezydenta zmiany prawa w tak ważnym i wrażliwym obszarze jak inżynieria genetyczna powinny odbywać się po wcześniejszym przeprowadzeniu szeroko zakrojonej debaty publicznej oraz konsultacji społecznych. Debata poprzedzająca taką ustawę pozwoliłaby społeczeństwu na zapoznanie się z pełną paletą argumentów.


 

Poleć znajomemu