Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Wtorek, 9 grudnia 2014

"Wątpliwości rozstrzygane na korzyść podatnika"

  |   Prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał projekt zmian w Ordynacji podatkowej Prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał projekt zmian w Ordynacji podatkowej Prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał projekt zmian w Ordynacji podatkowej Prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał projekt zmian w Ordynacji podatkowej Prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał projekt zmian w Ordynacji podatkowej

Zasada uczciwego płacenia podatków to cnota obywatelska, o którą trzeba zabiegać, kształtować, a także egzekwować - mówił Prezydent RP Bronisław Komorowski podpisując we wtorek w Belwederze projekt nowelizacji Ordynacji podatkowej.

 

Projekt opracowany został w ramach Forum Debaty Publicznej i zakłada wprowadzenie zasady, która pozwoli - w razie wątpliwości - rozstrzygać na korzyść podatników w procesie wydawania decyzji podatkowych i wyroków sądowych. Inne proponowane zmiany dotyczą m.in.: przedawnienia podatkowego oraz ograniczenia rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji.


- Chcielibyśmy, aby funkcjonowała zasada, że to państwo jest dla obywateli, a nie obywatele dla państwa; że urzędy skarbowe są dla płatników, a nie odwrotnie – powiedział Bronisław Komorowski, dodając, że to jest stałe napięcie występujące wszędzie. – Ale można starać się te napięcia rozwiązywać, łagodzić – zaznaczył.


- Wszyscy wiemy, że zasada uczciwego płacenia podatków to niewątpliwie cnota obywatelska, o którą trzeba zabiegać, którą trzeba kształtować, a także egzekwować – przekonywał prezydent. Ocenił, że przyzwoite państwo to jest państwo przyzwoitych obywateli, którzy płacą podatki, bo to jest jedna z form aktywności obywatelskiej, zaangażowania w państwo, wpierania jego rozwoju.


 

Zobacz także: Minister Dziekoński o projekcie zmian w ordynacji podatkowej Projekt zakłada wprowadzenie zasady in dubio pro tributario, że w razie wątpliwości co do przepisu podatkowego urząd, a także sąd wydając decyzję mają obowiązek orzec na korzyść podatnika.

 

- W praworządnym państwie nie może być tak, że za błędy w prawie, za luki, za niejasności, za różnego rodzaju mankamenty, słabości ponosi odpowiedzialność obywatel i że skutki tych niejasnych, niedoskonałych regulacji są przerzucane na podatnika – podkreślił prezydent.

 

Projekt zawiera też przepisy, które zwiększą pewność podatników w kwestiach związanych z przedawnieniem zobowiązań podatkowych. – Chcemy, aby podatnik miał pewność, że administracja podatkowa nie będzie uprawniona w nieskończoność prowadzić sprawę, badania sumienności w płaceniu podatków sprzed wielu lat. To musi być termin, który będzie mobilizował aparat państwa, także aparat ścigania nieuczciwych podatników do jednoznacznego zakończenia sprawy. Ciągnące się w nieskończoność sprawy są źródłem nie tylko wielu wątpliwości, ale także wielu nieszczęść, wielu problemów firm – argumentował Bronisław Komorowski.
 

- Ponadto proponujemy, aby nie można było narażać podatnika, przedsiębiorcy na ekonomiczną ruinę poprzez zajmowaniem jego majątku tylko dlatego, że urzędowi nie starczyło ustawowego czasu na rozstrzygnięcie kwestii – mówił prezydent. 

 

Bronisław Komorowski przyznał, że najlepsza byłaby całościowa zmiana Ordynacji podatkowej. – Ale wszyscy wiemy, że nie da się zmienić Ordynacji podatkowej w sposób sensowny i spójny wewnętrznie w kilka miesięcy. Można ordynację dziś obowiązującą poprawić w paru istotnych elementach i taka jest rola tej nowelizacji – podkreślił.

 

W uroczystości w Belwederze wzięli udział Szef KPRP Jacek Michałowski i minister Olgierd Dziekoński.

Poleć znajomemu