Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Piątek, 13 marca 2015

Prezydent: Po pierwsze innowacyjność

  |   Prezydent w Rzeszowie wziął udział w debacie „Innowacyjność w gospodarce szansą dla młodych” Prezydent w Rzeszowie wziął udział w debacie „Innowacyjność w gospodarce szansą dla młodych” Prezydent w Rzeszowie wziął udział w debacie „Innowacyjność w gospodarce szansą dla młodych” Prezydent w Rzeszowie wziął udział w debacie „Innowacyjność w gospodarce szansą dla młodych” Prezydent w Rzeszowie wziął udział w debacie „Innowacyjność w gospodarce szansą dla młodych” Prezydent w Rzeszowie wziął udział w debacie „Innowacyjność w gospodarce szansą dla młodych” Prezydent w Rzeszowie wziął udział w debacie „Innowacyjność w gospodarce szansą dla młodych” Prezydent w Rzeszowie wziął udział w debacie „Innowacyjność w gospodarce szansą dla młodych”

Zwolnienie z CIT przedsiębiorstw inwestujących wyłącznie w innowacyjne przedsięwzięcia, wprowadzenie ulgi podatkowej na prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej - to niektóre założenia prezydenckiego projektu dotyczącego wspierania innowacyjności.

 

Bronisław Komorowski podpisał w piątek w Rzeszowie projekt, kierując go do Sejmu.

 

- Po pierwsze innowacyjność, po drugie innowacyjność i po trzecie innowacyjność. Tylko tędy wiedzie droga do utrzymania zdolności konkurencyjnych przez polską gospodarkę w świecie, który jest skazany na konkurowanie – przekonywał Bronisław Komorowski.

 

Prezydent wziął udział w debacie „Innowacyjność w gospodarce szansą dla młodych”, gdzie przedstawił i podpisał projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych ze wspieraniem innowacyjności.

 

- Trzeba mówić o tym, co zrobić, aby zapewnić dalszy wzrost gospodarczy, bo wzrost gospodarczy jest drogą do utrzymania i zwiększenia dobrobytu w Polsce – podkreślał Bronisław Komorowski.

 

 

Zaznaczył, że trzeba zrobić wszystko, aby uzbroić Polskę, także młode pokolenie w zdolność daleszego skutecznego konkurowania ze światem.

 

Prezydent uważa, że realny jest postulat, aby w ciągu 10 lat Polska mogła się znaleźć w pierwszej grupie najbardziej innowacyjnych państw UE. - Kierując się m.in. takim przekonaniem zbudowaliśmy konkretne narzędzie na rzecz wspierania innowacyjności - podkreślił.


Prezydencki projekt ustawy o wspieraniu innowacyjności zakłada:

  1. Zwolnienie z CIT przedsiębiorstw inwestujących wyłącznie w innowacyjne przedsięwzięcia;
  2. Wprowadzenie ulgi podatkowej na prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej (B+R) w Polsce. Przedsiębiorcy bez względu na wynik prowadzonych badań będą mogli odliczyć od przychodów 120% poniesionych nakładów badawczo-rozwojowych w przypadku dużych firm oraz 150% w odniesieniu do firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw;
  3. Możliwość wnoszenia do spółki jako nieopodatkowanego wkładu także własności intelektualnej w zamian za udziały; 
  4. Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego i otwarcie się na doktorantów niestacjonarnych spoza UE.  

- To nie są wszystkie rozwiązania, które mogą i powinny służyć polskiej innowacyjności. Również pewne cywilizowanie prawa polskiego będzie miało ogromne znaczenie dla całego procesu – zaznaczył prezydent. Wspomniał o złożonym przez siebie projekcie zmian w systemie podatkowym wprowadzającym zasadę in dubio pro tritutario - rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika.
 

Lokalizacja

Poleć znajomemu