Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Czwartek, 24 listopada 2011

Prezydencka inicjatywa skierowana do Sejmu

Briefing prasowy sekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta Krzysztofa Łaszkiewicza   |   Briefing prasowy sekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta Krzysztofa Łaszkiewicza Briefing prasowy sekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta Krzysztofa Łaszkiewicza Briefing prasowy sekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta Krzysztofa Łaszkiewicza Briefing prasowy sekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta Krzysztofa Łaszkiewicza

Przygotowany w Kancelarii Prezydenta projekt zmian w ustawie o zgromadzeniach trafił w czwartek do Sejmu. Celem prezydenckiej inicjatywy  – Prawo o zgromadzeniach jest, z jednej strony – nieingerowanie w istotę wolności zgromadzeń, z drugiej zaś – stworzenie mechanizmów i instytucji utrudniających wykorzystywanie instytucji zgromadzeń do zachowań chuligańskich, zagrażających ludziom i powodujących straty materialne.

 

Szczegóły projektu przedstawił w czwartek Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Krzysztof Łaszkiewicz. -  Zachodzi potrzeba dostosowania Prawa o zgromadzeniach do nowych warunków, ale jednocześnie w taki sposób, aby nie naruszyć podstawowej kwestii, jaką jest wolność zgromadzeń - podkreślił minister. 

 

Jak zaznaczył,  w momencie powstawania ustawy jej twórcy nie przewidywali różnego rodzaju społecznych zmian, również tych negatywnych.  - Te negatywne zjawiska od jakiegoś czasu narastały i można powiedzieć, że szczególnie się ujawniły w dniu,  w którym powinniśmy być razem, w którym powinniśmy się cieszyć i obchodzić Święto Niepodległości - powiedział Krzysztof Łaszkiewicz.

 

Zobacz także: Inicjatywa ustawodawcza prezydenta Prezydent o zamieszkach w stolicy

 

Zaproponowany przez prezydenta projekt zakazuje uczestnictwa w zgromadzeniach osobom zamaskowanym. Zakaz nie dotyczy jednak takich zgromadzeń, w którym uczestnicy w celu ekspresji swoich przekonań używać będą przebrań lub innych rekwizytów uniemożliwiających ich rozpoznanie. Warunkiem jest jednak uprzednie powiadomienie organu gminy o takim, a nie innym charakterze zgromadzenia.


Projekt wskazuje kto konkretnie jako przewodniczący będzie odpowiedzialny za przebieg zgromadzenia. Do tej pory mogła być to osoba całkowicie przypadkowa. Przewodniczący będzie musiał być rozpoznawalny wśród uczestników zgromadzenia i w tym celu organ gminy wyposaży przewodniczącego w elementy wyróżniające. Obowiązkiem przewodniczącego będzie reagowanie na wszelkie okoliczności zagrażające pokojowemu przebiegowi zgromadzenia. Jeżeli tego zaniecha to popełni wykroczenie i zostanie ukarany.

 

Zgodnie z projektem, uczestnicy zgromadzenia, jak również osoby postronne zakłócające przebieg zgromadzenia są obowiązane stosować się do poleceń przewodniczącego, a niewykonanie poleceń stanowić będzie wykroczenie, za które grozi kara grzywny.
 

Projekt daje organom gminy możliwość zakazania organizacji dwóch lub więcej zgromadzeń w tym samym miejscu lub czasie, jeżeli doprowadzić to może do naruszenia porządku publicznego. Zakaz poprzedzony zostanie wezwaniem jednego z organizatorów do zmiany czasu, miejsca lub trasy przejścia uczestników. Od decyzji organu gminy przysługuje środek odwoławczy.

 

Poleć znajomemu