Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Poniedziałek, 1 maja 2006

Maj 2006 r.

Na wniosek Pana doktora Mieczysława Pasowicza, dyrektora Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II:
II Międzynarodowe Sympozjum Szpitala im. Jana Pawła II pt. „Prewencja chorób układu krążenia – obrazowanie, postępowanie i badania kliniczne”
(29 maja – 1 czerwca 2006 r., Kraków)


Na wniosek Ojca Damiana Muskusa ofm, Kustosza Sanktuarium Pasyjno-Maryjnego w Kalwarii Zebrzydowskiej:
Koncert dedykowany Ojcu Świętemu Benedyktowi XVI z okazji pielgrzymki Jego Świątobliwości do Polski
(29 maja 2006 r., Kalwaria Zebrzydowska)


Na wniosek Stałego Komitetu Mediewistów Polskich:
Wystawa „Polska i Stolica Apostolska X-XXI w. Polonia et Apostolica Sedes X-XXI saeculis”
(24 maja – 2 lipca 2006 r., Zamek Królewski, Warszawa)


Na wniosek Prezydenta Miasta Częstochowy Pana Tadeusza Wrony:
Samorządowe Spotkanie Jasnogórskie
(21 maja 2006 r., Jasna Góra)


Na wniosek Pana Jerzego Rzepki, Prezesa Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego im. Gen. Władysława Sikorskiego:
Obchody 125. rocznicy urodzin Generała Władysława Sikorskiego
(20 maja 2006 r., Tuszów Narodowy)


Na wniosek Pana Profesora Zbigniewa Wronkowskiego, Prezesa Polskiego Komitetu Zwalczania Raka:
Jubileusz setnej rocznicy powstania Polskiego Komitetu Zwalczania Raka
(20 maja 2006 r., Warszawa)


Na wniosek Pana Profesora Tomasza Boreckiego, Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego:
Obchody jubileuszu 190-lecia Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
(19-20 maja 2006 r., Warszawa)


Na wniosek Prezesa Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego Pana Profesora Jerzego Jurkiewicza, Dyrektora Muzeum Powstania Warszawskiego Pana Jana Ołdakowskiego oraz Prezesa Związku Powstańców Warszawskich Pana gen. bryg. Zbigniewa Ścibora-Rylskiego:
Uroczystość odsłonięcia pomnika poświęconego poległym Żołnierzom Powstańczych Służb Sanitarnych na terenie Parku Wolności w Muzeum Powstania Warszawskiego
(19 maja 2006 r., Warszawa)


Na wniosek Zrzeszenia Prawników Polskich:
XIII Ogólnopolskie Dni Prawnicze pod hasłem „Państwo prawa – założenia a rzeczywistość”
(18-21 maja 2006 r., Poznań)


Na wniosek Prezesa Zarządu Ars Polona S.A. Pana Grzegorza Guzowskiego oraz Dyrektora LI Międzynarodowych Targów Książki Pana Andrzeja Pieniaka:
LI Międzynarodowe Targi Książki
(18-21 maja 2006 r., w ramach Roku Polsko – Niemieckiego)


Na wniosek Komitetu Organizacyjnego Drugiego Europejskiego Kongresu Chirurgii Endokrynologicznej:
Drugi Europejski Kongres Chirurgii Endokrynologicznej
(18-20 maja 2006 r., Kraków)


Na wniosek Instytutu Adama Mickiewicza :
Uroczystości kończące „Rok Ukrainy w Polsce”
(13 maja 2006 r., Kraków)


Na wniosek Ambasadora Republiki Austrii w RP Pana Alfreda Längle:
Konferencja pt. „Kulturowa Tożsamość Europejska – Ex oriente lux”
(11-13 maja 2006 r., Warszawa)


Na wniosek Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych:
Jubileusz 60-lecia Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych
(10 maja 2006 r.)


Na wniosek Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy Pana Mirosława Kochalskiego:
Piknik z okazji 215. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja
(3 maja 2006 r., Warszawa)


Na wniosek Pana Michała Jagiełły, Dyrektora Biblioteki Narodowej w Warszawie:
Wystawa z okazji 75. rocznicy zakupu przez Polskę „Psałterza Floriańskiego”
(28 kwietnia – 7 maja 2006 r., Warszawa)


Na wniosek Fundacji Książąt Czartoryskich przy Muzeum Narodowym w Krakowie:
Wystawa „ODDANE-DAROWANE” z okazji 15. rocznicy powołania Fundacji Książąt Czartoryskich przy Muzeum Narodowym w Krakowie
(11 kwietnia – 12 maja 2006 r., Kraków)

Poleć znajomemu