| | |
A | A | A
Czwartek, 3 listopada 2011

Spotkanie z przedstawicielkami Klubu Dyplomatek

Spotkanie Pierwszej Damy z przedstawicielkami Klubu Dyplomatek   |   Spotkanie Pierwszej Damy z przedstawicielkami Klubu Dyplomatek Spotkanie Pierwszej Damy z przedstawicielkami Klubu Dyplomatek Spotkanie Pierwszej Damy z przedstawicielkami Klubu Dyplomatek Spotkanie Pierwszej Damy z przedstawicielkami Klubu Dyplomatek Spotkanie Pierwszej Damy z przedstawicielkami Klubu Dyplomatek

Małżonka Prezydenta RP Anna Komorowska spotkała się w Pałacu Prezydenckim z przedstawicielkami Klubu Dyplomatek w Warszawie.

 

Klub Dyplomatek to istniejąca od 2009 roku grupa pań, które zajmują wysokie stanowiska w przedstawicielstwach dyplomatycznych w Warszawie oraz polskich instytucjach. Celem grupy jest wspieranie kobiet w ich karierze zawodowej oraz lobbowanie w kręgach dyplomatycznych w ich interesie. W ciągu 2 lat swojej działalności panie zorganizowały wiele spotkań z kobietami zaangażowanymi w politykę, kulturę, działalność społeczną czy charytatywną.

 

Przed spotkaniem z Pierwszą Damą panie zwiedziły Pałac Prezydencki.

 

Poleć znajomemu