| | |
A | A | A
Poniedziałek, 26 listopada 2012

Przesłanie Pierwszej Damy z okazji konkursu "Mały Samarytanin"

Młodzi ludzie, którzy podążają drogą biblijnego miłosiernego Samarytanina, oddają siebie innym - są kimś więcej niż wolontariuszami - powiedziała Małżonka Prezydenta RP w przesłaniu do uczestników gali finałowej III edycji konkursu "Mały Samarytanin".

 

Konkurs, organizowany przez rzeszowską "Odyseję Dziecięcą", ma na celu nagrodzenie podkarpackich dzieci i młodzieży wyróżniających się wyjątkowymi cechami charakteru i dokonaniami na rzecz innych osób lub swojej społeczności. Projekt służy promowaniu wśród młodych etycznych postaw opartych na uczciwości, sprawiedliwości, wrażliwości społecznej, empatii, tolerancji, patriotyzmie oraz zachowań zmierzających do przeciwstawiania się przemocy, agresji, patologiom społecznym.

 

Anna Komorowska objęła III edycję konkursu "Mały Samarytanin" honorowym patronatem.

 

 

Przesłanie Małżonki Prezydenta RP skierowane do uczestników gali:


Za chwilę laureaci Konkursu „Mały Samarytanin” otrzymają zasłużone nagrody. Zostali wyróżnieni w szlachetnej konkurencji niesienia pomocy potrzebującym. Cieszę się bardzo, że jest to już trzeci Konkurs, który organizuje rzeszowska „Odyseja Dziecięca”, a ja mam przyjemność patronować jego tegorocznej edycji.

 

Młodzi ludzie, którzy podążają drogą biblijnego miłosiernego Samarytanina, oddają siebie innym - są kimś więcej niż wolontariuszami. Samorzutnie i spontanicznie spieszą z pomocą, skłonni są do dobrych uczynków i robią to bezinteresownie. Ta wspaniała młodzież jest wzorem dla innych – uczy postawy otwartej i tolerancyjnej, zachęca do podejmowania wyzwań, poszerzając grono ludzi dobrej woli.


Gratuluję wszystkim osobom, które czuwają nad przygotowaniami i przebiegiem Konkursu. To dzięki Państwa zaangażowaniu co roku przybywa młodzieży, która z chęcią bierze udział w zmaganiach konkursowych ubiegając się o zaszczytny tytuł „Małego Samarytanina”.


Bardzo serdecznie gratuluję nie tylko tegorocznym laureatom, ale też wszystkim młodym ludziom służącym bliźniemu z najbliższego środowiska. Niech ich postawa będzie przykładem i inspiracją do podejmowania kolejnych, cennych społecznie inicjatyw.

 

Poleć znajomemu