| | |
A | A | A
Wtorek, 19 listopada 2013

Pierwsza Dama i Małżonka Sekretarza Generalnego ONZ odwiedziły terapeutyczne przedszkole dla dzieci z autyzmem

  |   Pierwsza Dama Anna Komorowska i Małżonka Sekretarza Generalnego ONZ Ban Soon-Taek w Muzeum Fryderyka Chopina Pierwsza Dama Anna Komorowska i Małżonka Sekretarza Generalnego ONZ Ban Soon-Taek w Muzeum Fryderyka Chopina Pierwsza Dama Anna Komorowska i Małżonka Sekretarza Generalnego ONZ Ban Soon-Taek w Muzeum Fryderyka Chopina Pierwsza Dama Anna Komorowska i Małżonka Sekretarza Generalnego ONZ Ban Soon-Taek w Muzeum Fryderyka Chopina Pierwsza Dama Anna Komorowska i Małżonka Sekretarza Generalnego ONZ Ban Soon-Taek w Muzeum Fryderyka Chopina Pierwsza Dama Anna Komorowska i Małżonka Sekretarza Generalnego ONZ Ban Soon-Taek w Muzeum Fryderyka Chopina Pierwsza Dama Anna Komorowska i Małżonka Sekretarza Generalnego ONZ Ban Soon-Taek w Niepublicznym Przedszkolu Terapeutycznym Fundacji SYNAPSIS Pierwsza Dama Anna Komorowska i Małżonka Sekretarza Generalnego ONZ Ban Soon-Taek w Niepublicznym Przedszkolu Terapeutycznym Fundacji SYNAPSIS Pierwsza Dama Anna Komorowska i Małżonka Sekretarza Generalnego ONZ Ban Soon-Taek w Niepublicznym Przedszkolu Terapeutycznym Fundacji SYNAPSIS Pierwsza Dama Anna Komorowska i Małżonka Sekretarza Generalnego ONZ Ban Soon-Taek w Niepublicznym Przedszkolu Terapeutycznym Fundacji SYNAPSIS Pierwsza Dama Anna Komorowska i Małżonka Sekretarza Generalnego ONZ Ban Soon-Taek w Niepublicznym Przedszkolu Terapeutycznym Fundacji SYNAPSIS Pierwsza Dama Anna Komorowska i Małżonka Sekretarza Generalnego ONZ Ban Soon-Taek w Niepublicznym Przedszkolu Terapeutycznym Fundacji SYNAPSIS

Pierwsza Dama Anna Komorowska i Małżonka Sekretarza Generalnego ONZ Ban Soon-Taek odwiedziły we wtorek Pierwsze Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne Fundacji SYNAPSIS w Warszawie. Miejsce wizyty nie było przypadkowe, gdyż obie Panie aktywnie wspierają działania środowisk niosących pomoc osobom z autyzmem.

 

W maju br. Anna Komorowska przyjmowała przedstawicieli Fundacji SYNAPSIS, w tym podopiecznych przedszkola terapeutycznego. Właśnie wtedy maluchy zaprosiły Pierwszą Damę do odwiedzenia ich placówki mieszczącej się na warszawskim Mokotowie.

 

Podczas powitania Małżonka Prezydenta RP podkreśliła wkład Fundacji SYNAPSIS w podnoszenie świadomości społecznej na temat autyzmu w Polsce. Dostrzegła także fakt, iż w przyszłym roku Fundacja, która jest organem prowadzącym przedszkole, będzie obchodziła 25-lecie swojego istnienia, a jubileusz ten zbiegnie się z 25-rocznicą przemian demokratycznych w Polsce. Wskazała także, że duża część działań pomocowych realizowanych na rzecz osób z autyzmem prowadzona jest dzięki ogromnemu zaangażowaniu rodziców i specjalistów.

 

Małżonka Sekretarza Generalnego ONZ podkreśliła, że autyzm jest poważnym problemem globalnym. Zwróciła uwagę na fakt, iż autyzm wpływa na sytuację całej rodziny, nie tylko osoby dotkniętej tym zaburzeniem. Z wielkim uznaniem odniosła się też do zaangażowania Małżonki Prezydenta RP w kwestie poprawy sytuacji osób z autyzmem i podnoszenia świadomości społecznej na temat tego zaburzenia.

 

Goście zadawali wiele pytań dot. m.in. osiąganych w przedszkolu rezultatów oraz sytuacji społeczno-ekonomicznej rodzin będących pod opieką placówki.

 

- Przedszkole terapeutyczne to jedna z czterech placówek Fundacji SYNAPSIS. Wyjątkowość uruchomionego w maju 2008 roku ośrodka polega na tym, iż jest to pierwsza w województwie mazowieckim i jedna z kilku w Polsce placówka dydaktyczno-wychowawcza prowadząca intensywny program terapeutyczny tylko dla dzieci z autyzmem – opowiadał Michał Wroniszewski, Prezes Fundacji SYNAPSIS.

 

Pod opieką przedszkola jest obecnie dwadzieścioro ośmioro dzieci z autyzmem w wieku od 2,5 do 6 lat. Praca z maluchami odbywa się w siedmiu 4-osobowych grupach. Na jedną grupę przypada dwoje terapeutów i jeden nauczyciel.

 

 - Podstawowym celem przedszkola jest doprowadzenie do takiej poprawy stanu dziecka z autyzmem, aby mogło ono w przyszłości samodzielnie lub z minimalnym wsparciem funkcjonować w masowym przedszkolu, szkole, a także szeroko rozumianym środowisku społecznym – tłumaczyła gościom Marta Jakubowska, Dyrektor Przedszkola SYNAPSIS.

 

Na zakończenie wizyty zarówno Pierwsza Dama, jak i Małżonka Sekretarza Generalnego ONZ wyraziły głęboki szacunek i uznanie dla całego zespołu Przedszkola SYNAPSIS. Na pożegnanie maluchy z przedszkola przekazały obu Paniom własnoręcznie wykonane upominki. Małżonka Prezydenta RP wyraziła nadzieję, że to nie jest ostatnie spotkanie z przedszkolakami i zaprosiła dzieci do odwiedzenia Belwederu.

 

We wtorek obie Panie zwiedziły również Muzeum Fryderyka Chopina.

 

 

Poleć znajomemu