| | |
A | A | A
Sobota, 30 listopada 2013

Małżonka Prezydenta RP spotkała się z harcerzami

  |   Spotkanie Małżonki Prezydenta RP z harcerzami Spotkanie Małżonki Prezydenta RP z harcerzami Spotkanie Małżonki Prezydenta RP z harcerzami Spotkanie Małżonki Prezydenta RP z harcerzami Spotkanie Małżonki Prezydenta RP z harcerzami Spotkanie Małżonki Prezydenta RP z harcerzami Spotkanie Małżonki Prezydenta RP z harcerzami Spotkanie Małżonki Prezydenta RP z harcerzami Spotkanie Małżonki Prezydenta RP z harcerzami

Harcerze z różnych harcerskich organizacji spotkali się w sobotę w Belwederze z Małżonką Prezydenta RP Anną Komorowską. Była to okazja do podsumowania pierwszej edycji konkursu kształceniowego dla harcerzy zorganizowanego przez Fundację Harcerstwa Drugiego Stulecia.

 

Anna Komorowska jest przewodniczącą Rady Fundacji. Dawniej była instruktorką harcerską w jednej z drużyn na warszawskim Mokotowie.

 

Pierwsza Dama podkreśliła, że bardzo ją cieszy, że Fundacja stwarza możliwości do współpracy wszystkich grup harcerzy - która, jak mówiono na spotkaniu, ma "ekumeniczny" charakter - gdyż "Polacy fantastycznie umieją się dzielić, ale mają kłopoty we współdziałaniu". Anna Komorowska wyraziła zadowolenie, że podejmowane są takie inicjatywy, jak konkurs kształceniowy i wspominała, że kiedy ona działała w harcerstwie nie było podobnych projektów.

 

W spotkaniu uczestniczył również Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Maciej Klimczak.

 

W I edycji konkursu kształceniowego zgłoszono 71 projektów przygotowanych przez różne organizacje harcerskie: ZHP, ZHR, Stowarzyszeniu Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” – Federacja Skautingu Europejskiego (Skauci Europy), Stowarzyszenie Harcerskie oraz ZHP na Litwie i Harcerstwa Polskiego na Ukrainie. Wybrano ostatecznie 14 projektów, które zostały zrealizowane w różnych miejscach Polski. Były to różnego rodzaju obozy, których zadaniem była integracja środowiska i wymiana doświadczeń między organizacjami.

 

Organizatorzy najlepszych projektów otrzymali dyplomy, było też wspólne zdjęcie z Pierwszą Damą.

 

Fundacja Harcerstwa Drugiego Stulecia powstała w 2011 roku z inicjatywy byłych instruktorów z całej Polski związanych w latach 80-tych XX wieku z Harcerstwem Niepokornym – organizacjami i środowiskami, w których nawiązywano do tradycyjnych ideałów harcerskich. Fundacja realizuje swoje cele między innymi poprzez Fundusz Kształceniowy, który wspiera różne formy działań kształceniowych skierowanych do instruktorów harcerskich. Zgodnie z założeniami Fundacja ma być platformą wymiany doświadczeń całego ruchu harcerskiego.

 

Podczas tej swoistej sobotniej zbiórki harcerskiej w Belwederze przedstawiono też wnioski wnikające z dyskusji i wymiany doświadczeń kadry harcerskiej w naszym kraju. Przede wszystkim organizacje doszły do wniosku, że stopnie harcerskie są nadawane albo za wcześnie, albo zbyt późno, nie są one adekwatne do wieku harcerzy i często są nadawane w oderwaniu od nabywania faktycznych sprawności. Mówiono też, że należy udoskonalić szkolenia instruktorskie, jak też konieczne jest zindywidualizowanie podejścia do każdego z harcerzy. Zwracano ponadto uwagę, by kłaść większy nacisk na to, by skauting był przygodą i nawiązywaniem przyjaźni. (PAP, inf. własna)

Poleć znajomemu