| | |
A | A | A
Poniedziałek, 22 listopada 2010

Nominacje dla nowych stypendystów Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci

Uroczystość wręczenia nominacji stypendystom Krajowego Funduszu Stypendialnego na rzecz Dzieci   |   Uroczystość wręczenia nominacji stypendystom Krajowego Funduszu Stypendialnego na rzecz Dzieci Uroczystość wręczenia nominacji stypendystom Krajowego Funduszu Stypendialnego na rzecz Dzieci Uroczystość wręczenia nominacji stypendystom Krajowego Funduszu Stypendialnego na rzecz Dzieci Uroczystość wręczenia nominacji stypendystom Krajowego Funduszu Stypendialnego na rzecz Dzieci Uroczystość wręczenia nominacji stypendystom Krajowego Funduszu Stypendialnego na rzecz Dzieci Uroczystość wręczenia nominacji stypendystom Krajowego Funduszu Stypendialnego na rzecz Dzieci Uroczystość wręczenia nominacji stypendystom Krajowego Funduszu Stypendialnego na rzecz Dzieci

22 listopada 2010 r. Pani Prezydentowa Anna Komorowska uczestniczyła w uroczystości wręczenia nominacji nowym stypendystom Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci w roku szkolnym 2010/2011.

 

Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci wspiera w rozwoju najzdolniejszych młodych Polaków. Co roku dla ponad 500 uczniów wszystkich typów szkół organizowane są specjalistyczne warsztaty badawcze, obozy naukowe, spotkania wielodyscyplinarne, seminaria, staże badawcze, wystawy i koncerty. Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci stwarza swoim podopiecznym szansę kontaktu z najwybitniejszymi przedstawicielami polskiej nauki i kultury, możliwość dostępu do najnowocześniejszych laboratoriów i bibliotek, a także umożliwia kontakt z rówieśnikami o podobnych zainteresowaniach i uzdolnieniach.

 

W ciągu 27 lat istnienia programu z pomocy Krajowego Fundusz na rzecz Dzieci skorzystało 5.000 osób, wśród nich dzisiaj jest wielu młodych twórców polskiej nauki i kultury, którzy osiągają sukcesy na estradach całego świata.

 

W tym roku w uroczystości na Zamku Królewskim uczestniczyło 63. nowych stypendystów, ich rodzice, nauczyciele, a także naukowcy i artyści, dzięki którym Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci od lat wspomaga najzdolniejszych uczniów polskich szkół.

 

Podczas uroczystości wręczono dyplomy uznania instytucjom i osobom indywidualnym wspierającym realizację programu pomocy wybitnie zdolnym prowadzonego przez Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci.

Małżonka Prezydenta RP Pani Anna Komorowska wysłuchała również koncertu w wykonaniu nowych stypendystów: Klaudii Kowacz z Gdańska i Michała Kubarskiego ze Zbrosławic.

 

Poleć znajomemu