| | |
A | A | A
Czwartek, 2 października 2014

Gimnazjum w Warszawie otrzymało imię Bohaterek Powstania Warszawskiego

  |   Gimnazjum w Warszawie otrzymało imię Bohaterek Powstania Warszawskiego Gimnazjum w Warszawie otrzymało imię Bohaterek Powstania Warszawskiego Gimnazjum w Warszawie otrzymało imię Bohaterek Powstania Warszawskiego Gimnazjum w Warszawie otrzymało imię Bohaterek Powstania Warszawskiego Gimnazjum w Warszawie otrzymało imię Bohaterek Powstania Warszawskiego Gimnazjum w Warszawie otrzymało imię Bohaterek Powstania Warszawskiego Gimnazjum w Warszawie otrzymało imię Bohaterek Powstania Warszawskiego Gimnazjum w Warszawie otrzymało imię Bohaterek Powstania Warszawskiego Gimnazjum w Warszawie otrzymało imię Bohaterek Powstania Warszawskiego Gimnazjum w Warszawie otrzymało imię Bohaterek Powstania Warszawskiego Gimnazjum w Warszawie otrzymało imię Bohaterek Powstania Warszawskiego Gimnazjum w Warszawie otrzymało imię Bohaterek Powstania Warszawskiego Gimnazjum w Warszawie otrzymało imię Bohaterek Powstania Warszawskiego Gimnazjum w Warszawie otrzymało imię Bohaterek Powstania Warszawskiego Gimnazjum w Warszawie otrzymało imię Bohaterek Powstania Warszawskiego

Gimnazjum w Warszawie otrzymało imię Bohaterek Powstania Warszawskiego Stołeczne Dwujęzyczne Gimnazjum nr 42 otrzymało imię Bohaterek Powstania Warszawskiego. Podczas czwartkowej uroczystości małżonka prezydenta RP Anna Komorowska wraz z grupą weteranek powstania odsłoniła tablicę pamiątkową, która ma zawisnąć w szkole.

 

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej i poświęcenie sztandaru szkoły poprzedziła msza św. w Kościele pw. Wszystkich Świętych.


W czwartkowych uroczystościach udział wzięli także m.in. szef Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Stanisław Ciechanowski, prezes Zarządu Głównego Związku Powstańców Warszawskich generał Zbigniew Ścibor-Rylski, prezes Fundacja Pamięci Powstania Warszawskiego i Pomocy Weteranom 1944 r. Jerzy Turzewski oraz prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Leszek Żukowski.

 

- W 70. rocznicę wybuchu powstania warszawskiego i 25. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości w wyborach 1989 r. nawiązywanie do takich patronów jak dziewczyny z powstania – walczące i wspomagające powstańców z niezwykłą determinacją – to ważny znak. Życzę wam, byście zgłębiali te życiorysy, zgłębiali ich losy, ale abyście nigdy nie znaleźli się w podobnej sytuacji – powiedziała Anna Komorowska, zwracając się do uczniów gimnazjum.


O tym, że bohaterki powstania są symbolami poświęcenia i heroizmu przekonywała dyrektor szkoły. - Nadać imię szkoły to tak, jak ustalić jej tożsamość. Wskazać jej społeczności kierunek, punkt odniesienia, autorytet. Wybór imienia Bohaterek Powstania Warszawskiego niesie za sobą ważne przesłanie i determinuje wszechstronną pracę dydaktyczno-wychowawczą, zmierzającą do tego, by każdy uczeń mógł odnaleźć siebie wśród tych wartości, które reprezentowały te bohaterskie kobiety – podkreśliła Małgorzata Tarka, dyrektor Gimnazjum.


Szef Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Stanisław Ciechanowski przypomniał o roli, jaką w powstaniu odegrały kobiety. - XX wiek, najtragiczniejszy dotąd w historii Polski, dał nam coś niesamowitego – w okresie II wojny światowej dał nam armię obywatelską, armię której nigdy miało nie być. Normalnie walczą regularne jednostki, tym razem przyszło sięgnąć za broń młodym dziewczętom i chłopcom – powiedział. - Te wspaniałe dziewczęta i chłopcy, pokazali co to znaczy walka o wolność. Wielu z nich poświęciło swoje młode życie, byśmy mogli żyć w wolnym kraju. Ta walka skończyła się w 1989 r. ich zwycięstwem. Wielką rolę odegrały w tym dziele polskie kobiety – sanitariuszki, łączniczki, ale także członkinie AK, które zostały odznaczone za walkę z bronią w ręku – dodał.


Głos zabrał także generał Zbigniew Ścibor-Rylski. - My, powstańcy warszawscy zawsze podziwialiśmy nasze dziewczęta. Podziwialiśmy nasze łączniczki, sanitariuszki. Ja wprost nie wierzyłem, że kobiety są zdolne do przenoszenia meldunków pod ogniem nieprzyjaciela” – mówił generał. „Jestem szczęśliwy, że to gimnazjum przyjęło imię tych bohaterek. Jestem przekonany, że młode dziewczyny i chłopcy będą czcili etos powstania i kontynuowali ideały tych dziewcząt, które poległy podczas powstania – dodał.


Na ręce dyrektor szkoły generał Ścibor-Rylski złożył pamiątkowy medal. - To zaszczytne wyróżnienie z okazji 70. rocznicy wybuchu powstania warszawskiego. Ten medal będzie dla nas bardzo cenną pamiątką dzisiejszej uroczystości – powiedziała Tarka.


Zgodnie z przepisami decyzję o nadaniu imienia szkole podejmuje jej organ prowadzący na wniosek rady szkoły lub wspólny wniosek rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego. Rada Warszawy decyzję w sprawie nadania Dwujęzycznemu Gimnazjum nr 42 imienia Bohaterek Powstania Warszawskiego podjęła 28 sierpnia tego roku.


- Było kilkanaście kandydatur, ale podczas głosowania członków społeczności szkolnej – rodziców, pracowników szkoły i uczniów – kandydatura imienia Bohaterek Powstania Warszawskiego uzyskała zdecydowanie największą liczbę głosów – powiedziała dyrektor gimnazjum.


Wyboru patrona dla szkoły poprzedziły lekcje wychowawcze, na których ustalano kryteria, jakie powinien spełniać kandydat. Propozycje zbierano do końca listopada ubiegłego roku. Spośród nich wyłoniono trzy kandydatury. Wśród nich była propozycja, by patronem zostały Bohaterki Powstania Warszawskiego. Została ona zgłoszona przez Fundację Pamięci Powstania Warszawskiego i Pomocy Weteranom 1944 roku. Poparł ją mazowiecki kurator oświaty Karol Semik.


Inicjatorami przedsięwzięcia są: Związek Powstańców Warszawskich, Fundacja Pamięci Powstania Warszawskiego i Pomocy Weteranom 1944 r. oraz dyrekcja gimnazjum. (PAP)
 

Poleć znajomemu