| | |
A | A | A
Czwartek, 20 listopada 2014

Apel o powołanie światowego rzecznika praw dziecka

  |   Małżonka Prezydenta RP w Nowym Jorku w związku z obchodami 25. rocznicy przyjęcia przez ONZ Konwencji o Prawach Dziecka Małżonka Prezydenta RP w Nowym Jorku w związku z obchodami 25. rocznicy przyjęcia przez ONZ Konwencji o Prawach Dziecka Małżonka Prezydenta RP w Nowym Jorku w związku z obchodami 25. rocznicy przyjęcia przez ONZ Konwencji o Prawach Dziecka Małżonka Prezydenta RP w Nowym Jorku w związku z obchodami 25. rocznicy przyjęcia przez ONZ Konwencji o Prawach Dziecka Małżonka Prezydenta RP w Nowym Jorku w związku z obchodami 25. rocznicy przyjęcia przez ONZ Konwencji o Prawach Dziecka Małżonka Prezydenta RP w Nowym Jorku w związku z obchodami 25. rocznicy przyjęcia przez ONZ Konwencji o Prawach Dziecka Małżonka Prezydenta RP w Nowym Jorku w związku z obchodami 25. rocznicy przyjęcia przez ONZ Konwencji o Prawach Dziecka Małżonka Prezydenta RP w Nowym Jorku w związku z obchodami 25. rocznicy przyjęcia przez ONZ Konwencji o Prawach Dziecka Małżonka Prezydenta RP w Nowym Jorku w związku z obchodami 25. rocznicy przyjęcia przez ONZ Konwencji o Prawach Dziecka Małżonka Prezydenta RP w Nowym Jorku w związku z obchodami 25. rocznicy przyjęcia przez ONZ Konwencji o Prawach Dziecka Małżonka Prezydenta RP w Nowym Jorku w związku z obchodami 25. rocznicy przyjęcia przez ONZ Konwencji o Prawach Dziecka Małżonka Prezydenta RP w Nowym Jorku w związku z obchodami 25. rocznicy przyjęcia przez ONZ Konwencji o Prawach Dziecka Małżonka Prezydenta RP w Nowym Jorku w związku z obchodami 25. rocznicy przyjęcia przez ONZ Konwencji o Prawach Dziecka

Małżonka Prezydenta RP Anna Komorowska wezwała w czwartek w Nowym Jorku podczas uroczystości 25-lecia przyjęcia przez ONZ Konwencji Praw Dziecka do utworzenia instytucji światowego rzecznika tych praw.


W siedzibie ONZ Anna Komorowska wzięła udział w interaktywnym panelu pod nazwą „25 lat Konwencji o Prawach Dziecka: czy świat stał się lepszym miejscem do życia dla dzieci?”. Zobacz także: Okolicznościowa iluminacja na fasadzie Pałacu Prezydenckiego Konferencja „Prawo dziecka do życia bez przemocy”
 

W trakcie dyskusji, moderowanej przez królową Szwecji Sylwię oraz dyrektor narodowego systemu integralnego rozwoju rodziny Laurę Vargas Carrillo z Meksyku, Pierwsza Dama przypomniała o roli Polski w uchwaleniu konwencji, którą przyjęły dotąd 193 państwa. Argumentowała, że troska o dzieci powinna się stać priorytetem w polityce wewnętrznej i międzynarodowej jej sygnatariuszy.
 

Przypomniała o pozytywnych zjawiskach, jak obniżenie śmiertelności wśród małych dzieci, lepszym dostępie do szczepionek, wody pitnej oraz edukacji.

 

Zaznaczyła jednocześnie, że w niektórych krajach łamie się prawa dzieci, angażując je w konflikty zbrojne lub czyniąc przedmiotem handlu i przemocy.

 

Apelowała o stanowcze działania w ich obronie, w tym rozważenie przez ONZ polskiej inicjatywy powołania wyposażonej w silne kompetencje instytucji światowego rzecznika praw dziecka.
 

- Nasze polskie doświadczenia – rzecznik praw dziecka – pokazują, że to jest bardzo dobry kierunek i stąd przekonanie, że rzecznik ogólnoświatowy byłby bardzo przydatny jako rodzaj adwokata, reprezentanta interesów dzieci pod warunkiem, że miałby dobre umocowanie i byłby dobrze wyposażony przez Narody Zjednoczone dla pełnienia jak najlepiej swej misji, chronienia dzieci tam gdzie się im dzieje krzywda  – powiedziała PAP Anna Komorowska.


Światowy rzecznik prowadziłby m.in. dochodzenia w sprawach naruszeń praw dziecka oraz oskarżał odpowiedzialne za to reżimy przed międzynarodowymi organami kontroli.


Otwierając w nowojorskiej siedzibie ONZ ekspozycję „Polska i Konwencja o Prawach Dziecka – dziedzictwo Janusza Korczaka” żona prezydenta podkreśliła, że jest to pierwszy międzynarodowy prawnie wiążący dokument, kompleksowy sposób ujmujący prawa dziecka. Przypomniała też rolę Polski w jej uchwaleniu.


- Autorem projektu był profesor Adam Łopatka, wybitny polski prawnik - jedyny jak dotąd Polak odznaczony Nagrodą ONZ za wybitne osiągnięcia w dziedzinie praw człowieka. To w znacznym stopniu jego wiedzy, doświadczeniu i wrażliwości zawdzięczamy powstanie Konwencji – akcentowała w wystąpieniu Anna Komorowska.
 

Pierwsza Dama RP zwróciła też uwagę, że w Konwencji znalazły odzwierciedlenie filozofia i duch Janusza Korczaka.
 

Ilustrowana fotografiami ekspozycja obrazuje starania Polski o uchwalenie konwencji. Prezentuje też rysunki laureatów konkursu „Wszyscy Równi – Prawa Człowieka Oczami Dziecka” zorganizowanego przez MSZ w porozumieniu z Ministerstwem Edukacji Narodowej dla szerzenia w szkołach podstawowych wiedzy na temat praw człowieka.
 

Specjalny przedstawiciel sekretarza generalnego ONZ ds. dzieci i konfliktów zbrojnych Leila Zerrougui podnosiła w trakcie wystawy bohaterską postawę Korczaka oraz kluczową rolę Polski w doprowadzeniu do uchwalenia konwencji. Na poważną rolę Polski w batalii o prawa dzieci wskazywała zastępczyni dyrektora wykonawczego UNICEF Yoka Brandt.
 

Na wystawę przybyli m.in. ambasador RP przy ONZ Bogusław Winid oraz rzecznik praw dziecka Marek Michalak.
 

W czwartek Anna Komorowska zapoznała się też z zagadnieniem praw dzieci w innych państwach podczas lunchu z ich stałymi przedstawicielkami przy ONZ.
 

Konwencję o Prawach Dziecka, traktowaną jako najważniejszy w świecie dokument o prawach i wolnościach dziecka, Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych jednomyślnie przyjęło 20 listopada 1989 roku. Polska wystąpiła z takim projektem ponad dekadę wcześniej. Był on dwukrotnie modyfikowany. Kieruje się m.in. zasadami dobra dziecka, równości wobec prawa, poszanowania praw i odpowiedzialności rodziców oraz pomocy państwa.
 

Polska podpisała konwencję 26 stycznia 1990 roku, a proces ratyfikacji zakończył się 7 lipca 1991 roku.
(PAP)
 

Poleć znajomemu