| | |
A | A | A
Sobota, 29 stycznia 2011

Anna Komorowska na uroczystościach w Paryżu

Małżonka Prezydenta RP Anna Komorowska

29 stycznia w paryskim uniwersytecie Sorbonne Małżonka Prezydenta RP Anna Komorowska uczestniczyła w obchodach Międzynarodowego Roku Chemii połączonych z setną rocznicą otrzymania Nagrody Nobla w dziedzinie chemii przez Marię Skłodowską-Curie. W uroczystości  Annie Komorowskiej towarzyszył Szef Kancelarii Prezydenta RP Jacek Michałowski.

 

Pierwsza Dama podczas oficjalnej części uroczystości zwróciła się do zebranych:


Szanowni Państwo,


W imieniu prezydenta RP i własnym, serdecznie pozdrawiam organizatorów i uczestników sesji inaugurującej obchody stulecia przyznania Marii Skłodowskiej-Curie Nagrody Nobla w dziedzinie chemii. Jubileuszowe uroczystości to wspólne święto naszych krajów – Polski i Francji. Maria Skłodowska-Curie, córka narodu polskiego, we Francji znalazła swoją drugą ojczyznę. Tutaj zdobyła wykształcenie, założyła rodzinę i tutaj też dokonała swoich historycznych odkryć, które przyniosły jej sławę i uczyniły prawdziwą ikoną nauki.


Maria Skłodowska-Curie należy do panteonu wielkich Polek i Polaków, którzy w XIX i początkach XX wieku poszukiwali nad Sekwaną politycznego azylu, a także szansy na realizację swoich zamierzeń. Nasz naród nigdy nie zapomni pomocy i życzliwości, przez dziesiątki lat okazywanej polskim emigrantom przez społeczeństwo i władze Francji. To w Paryżu Adam Mickiewicz, nasz największy romantyczny poeta, napisał Pana Tadeusza, poemat, którego strofy zna w Polsce każde dziecko. Głęboko przeżywający zniewolenie ojczyzny, Fryderyk Chopin po przyjeździe na francuską ziemię dalej komponował muzykę, która do dziś porusza każde polskie serce. I to właśnie tutaj, nad Sekwaną, objawiła się światu wybitna uczona z Polski, Maria Skłodowska-Curie. Te wybitne postaci spajają nasze narody silnymi więzami wzajemnego zrozumienia, życzliwości i przyjaźni.


Polskę i Francję łączy jednak nie tylko wielka historia. Łączą je także współczesne relacje oraz wspólne odważne spojrzenie w przyszłość. Ta przyszłość to przede wszystkim edukacja, nauka i rozwój technologii. Dlatego postać i dokonania Marii Skłodowskiej-Curie mogą być niezrównaną inspiracją dla młodego pokolenia Polaków i Francuzów. Skłodowska-Curie uosabia odwagę w mierzeniu się z wyzwaniami przyszłości, otwartość i odkrywczą pasję.


Warto uświadomić sobie, jak wiele uprzedzeń i stereotypów pokonała polsko-francuska uczona, w jak wielu dziedzinach postawiła pionierskie kroki. Była pierwszą w historii kobietą, która zdała na wydział fizyki i chemii Sorbony i pierwszą, która otrzymała stopień doktora w dziedzinie fizyki. Była pierwszą – i do dziś jedyną – kobietą, wyróżnioną Nagrodą Nobla w dwóch dziedzinach: fizyce i chemii. Choć od tego czasu minął wiek, wciąż jeszcze wiele kobiet na świecie nie może rozwijać swoich talentów, ma utrudniony dostęp do edukacji i rynku pracy. Dlatego postać wielkiej uczonej pozostaje wzorem przełamywania barier i wyrównywania szans, przypomina o obowiązku rozwijania zdolności, bez względu na płeć czy pochodzenie.


Zapewne droga życiowa i postawa Marii Skłodowskiej-Curie miały niemały wpływ na to, że Polska jako jeden z pierwszych państw w Europie uznała za rzecz absolutnie niezbędną i oczywistą przyznanie kobietom pełni praw obywatelskich, w tym wyborczych, już w 1918 roku.

Dzisiejsza uroczystość na Sorbonie – uczelni, której Maria Skłodowska-Curie zawdzięczała tak wiele – to początek licznych sympozjów, wystaw, prezentacji i konkursów, które wypełnią program obchodów stulecia przyznania wielkiej uczonej Nagrody Nobla. W połączeniu z obchodzonym w roku 2011 Międzynarodowym Rokiem Chemii stwarza to znakomitą okazję do upowszechniania wiedzy na temat tej dziedziny nauk przyrodniczych, jej osiągnięć i roli, jaką odgrywa w technologicznym rozwoju ludzkości, a także do propagowania wiedzy o samej Marii Skłodowskiej-Curie. Cieszę się, że Pan Prezydent Nicolas Sarkozy objął honorowym patronatem francuską część uroczystości jubileuszowych, a mój Małżonek jako Prezydent Rzeczypospolitej sprawuje patronat nad częścią polską.


Panie i Panowie!


Dziękując organizatorom i uczestnikom tego spotkania, pragnę wyrazić nadzieję, że rok 2011, poświęcony Marii Skłodowskiej-Curie, będzie zarazem czasem, w którym my, Polacy i Francuzi, z jeszcze większą mocą uświadomimy sobie, jak wiele nas łączy. Jak wiele nasze narody potrafią dać Europie i światu, gdy zespolą swoje wysiłki i przyjaźnie współdziałają dla pomyślności obecnych i przyszłych pokoleń.

 

Po południu Małżonka Prezydenta RP w towarzystwie Ambasadora RP w Paryżu Tomasza Orłowskiego złożyła kwiaty na grobie Marii Skłodowskiej-Curie i Pierre’a Curie w Panthéon.

Poleć znajomemu