| | |
A | A | A
Wtorek, 29 marca 2011

Pierwsza Dama z wizytą w Estonii

Pierwsza Dama towarzyszyła Prezydentowi RP Bronisławowi Komorowskiemu w roboczej wizycie w Estonii   |   Pierwsza Dama towarzyszyła Prezydentowi RP Bronisławowi Komorowskiemu w roboczej wizycie w Estonii Pierwsza Dama towarzyszyła Prezydentowi RP Bronisławowi Komorowskiemu w roboczej wizycie w Estonii Pierwsza Dama towarzyszyła Prezydentowi RP Bronisławowi Komorowskiemu w roboczej wizycie w Estonii Pierwsza Dama towarzyszyła Prezydentowi RP Bronisławowi Komorowskiemu w roboczej wizycie w Estonii Pierwsza Dama towarzyszyła Prezydentowi RP Bronisławowi Komorowskiemu w roboczej wizycie w Estonii Pierwsza Dama towarzyszyła Prezydentowi RP Bronisławowi Komorowskiemu w roboczej wizycie w Estonii Pierwsza Dama towarzyszyła Prezydentowi RP Bronisławowi Komorowskiemu w roboczej wizycie w Estonii Pierwsza Dama towarzyszyła Prezydentowi RP Bronisławowi Komorowskiemu w roboczej wizycie w Estonii Pierwsza Dama towarzyszyła Prezydentowi RP Bronisławowi Komorowskiemu w roboczej wizycie w Estonii Pierwsza Dama towarzyszyła Prezydentowi RP Bronisławowi Komorowskiemu w roboczej wizycie w Estonii Pierwsza Dama towarzyszyła Prezydentowi RP Bronisławowi Komorowskiemu w roboczej wizycie w Estonii Pierwsza Dama towarzyszyła Prezydentowi RP Bronisławowi Komorowskiemu w roboczej wizycie w Estonii Pierwsza Dama towarzyszyła Prezydentowi RP Bronisławowi Komorowskiemu w roboczej wizycie w Estonii Pierwsza Dama towarzyszyła Prezydentowi RP Bronisławowi Komorowskiemu w roboczej wizycie w Estonii Pierwsza Dama towarzyszyła Prezydentowi RP Bronisławowi Komorowskiemu w roboczej wizycie w Estonii Pierwsza Dama towarzyszyła Prezydentowi RP Bronisławowi Komorowskiemu w roboczej wizycie w Estonii Pierwsza Dama towarzyszyła Prezydentowi RP Bronisławowi Komorowskiemu w roboczej wizycie w Estonii

W dn. 28-29 marca 2011 Pierwsza Dama Anna Komorowska towarzyszyła Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej Bronisławowi Komorowskiemu w wizycie roboczej w Republice Estońskiej.

W ramach programu odrębnego Małżonka Prezydenta RP Anna Komorowska wraz z Małżonką Prezydenta Republiki Estońskiej Evelin Ilves udały się do Centrum Literatury Dziecięcej, gdzie wzięły dział w spotkaniu promującym estońskie wydanie „Małego Chopina” oraz uroczystym zamknięciu Roku Chopinowskiego w Estonii.

Podczas wizyty Pierwsza Dama Anna Komorowska uczestniczyła w uroczystości wręczenia listów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego członkom Komitetu Obchodów Roku Chopinowskiego w Estonii oraz w spotkaniu z p. Michałem Rusinkiem, autorem „Małego Chopina”, zwiedziła także i zapoznała się z działalnością placówki oraz wysłuchała specjalnie przygotowanego na tę okazję koncertu w wykonaniu dzieci. Pierwsze Damy dokonały również uroczystego otwarcia wystawy ilustracji do książki „Mały Chopin”.

Podczas wizyty w Tallinie Anna Komorowska złożyła kwiaty pod tablicą upamiętniającą ucieczkę ORP Orzeł z Tallina w 1939 r. i zwiedziła Stare Miasto.

W godzinach popołudniowych Małżonka Prezydenta RP towarzyszyła Prezydentowi RP w odsłonięciu pamiątkowej tablicy poświęconej Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu oraz w spotkaniu z Polonią estońską, podczas którego Prezydent RP Bronisław Komorowski odznaczył osoby zasłużone dla relacji polsko-estońskich.

W drugim dniu wizyty w Estonii Para Prezydencka odwiedziła Tartu, gdzie na uniwersytecie Pani Anna Komorowska wysłuchała wykładu Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego „Dobre sąsiedztwo w polityce zagranicznej RP” oraz spotkała z polskimi i estońskimi studentami uczelni. Para Prezydencka złożyła również kwiaty pod tablicą upamiętniającą króla Stefana Batorego, który w 1583 roku założył w tym mieście jezuickie gimnazjum.

 

Poleć znajomemu