Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Poniedziałek, 23 lipca 2012

Luty 2013 r.

 • Na wniosek Muzeum Narodowego w Krakowie
  otwarcie „Szuflady Szymborskiej”
  (1 lutego 2013 r.)
 • Na wniosek Fundacji Komunikacji Społecznej z Warszawy
  V Konkurs na Kampanię Społeczną Roku
  (1 lutego – 25 kwietnia 2013 r.)
 • Na wniosek Polskiej Akademii Nauk z Warszawy
  Bal Nauki
  (2 lutego 2013 r.)
 • Na wniosek Okręgowej Rady Lekarskiej oraz Fundacji Lekarskiej Pro Seniore im. Lekarzy Polskich Poległych i Pomordowanych w czasie II Wojny Światowej z Warszawy
  VI Charytatywna Gala Karnawałowa
  (9 lutego 2013 r.)
 • Na wniosek Fundacji na rzecz Promocji Młodych Wiolonczelistów z Warszawy
  9. Międzynarodowy Konkurs Wiolonczelowy im. Witolda Lutosławskiego
  (21 – 28 lutego 2013 r.)
 • Na wniosek Marii Małgorzaty Janyskiej Poseł na Sejm RP
  Kongres Kobiet Północnej Wielkopolski
  (23 lutego 2013 r.)
 • Na wniosek Agaty Młynarskiej i Agencji BCMF z Warszawy
  Plebiscyt 3xONA
  (25 lutego – 16 kwietnia 2013 r.)
 • Na wniosek Fundacji Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę MATIO z Krakowa
  XII Ogólnopolski Tydzień Mukowiscydozy
  (25 lutego – 3 marca 2013 r.)
 • Na wniosek Polskiego Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Fenyloketonurię i Choroby Rzadkie „Ars Vivendi” z Warszawy

  Światowy Dzień Chorób Rzadkich
  (28 lutego 2013 r.)
 • Na wniosek Centrum Architektury im. J. Kotĕry, FOIBOS BOHEMIA oraz FOIBOS a.s. z Pragi
  Wydawnictwo pt. „Słynne wille Polski”
  (luty 2013 r. - promocja w Polsce)

 

Poleć znajomemu