przeskocz do treści | przeskocz do menu głównego
Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
| | |
A | A | A
Czwartek, 28 listopada 2013

List Pierwszej Damy z okazji XVIII edycji Wielkiej Gali Integracji

 

Do uczestników
XVIII edycji Wielkiej Gali Integracji
  
Z wielką satysfakcją odnotowuję fakt, że Wielka Gala Integracji już po raz osiemnasty nieprzerwanie pokazuje, że Polska jest krajem, w którym podejmowane, i co ważne, utrzymywane są inicjatywy służące walce z wykluczeniem, wyrównywaniem szans oraz wspieraniem działań  na rzecz osób niepełnosprawnych.
 
W tym roku obchodziliśmy pierwszą rocznicę ratyfikacji przez Polskę Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. Konwencja wyraźnie zwraca uwagę na kwestie dostępności i obowiązek podejmowania wszelkich odpowiednich kroków celem zapewnienia racjonalnych usprawnień. Takie działania pozwalają na wykorzystanie często niedostrzeganego i marginalizowanego potencjału ekonomicznego, artystycznego i twórczego osób z niepełnosprawnością.
 
Wielka Gala Integracji jest również organizowana z myślą o obchodach Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych, który został ustanowiony w 1992 roku przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych. Organizacja Narodów Zjednoczonych chciała zwrócić uwagę na problemy tej grupy społecznej i podkreślić konieczność działań na rzecz jej integracji z resztą społeczeństwa.
 
Tegoroczna XVIII edycja Wielkiej Gali Integracji poświęcona jest nowym technologiom, dzięki którym z jednej strony na niespotykaną dotąd skalę mogą zostać zniesione bariery i przeszkody w  komunikacji, a z drugiej poszerzone możliwości świadczenia pracy i rehabilitacji. Jednak warunkiem użyteczności tych rozwiązań jest ich dostępność. Strony internetowe, specjalistyczne programy, aplikacje i produkty już na etapie projektowania pozwalają w znaczny sposób podnieść jakość życia zawodowego i społecznego osób z niepełnosprawnością, a także zwiększyć im dostęp edukacji i rozrywki.
 
Przy tej okazji chciałabym zwrócić uwagę na rolę organizacji pozarządowych, ich efektywnej współpracy z organami rządowymi oraz biznesem, sponsorami i wszystkimi osobami, które wspierają ich działalność, dzięki czemu takie projekty jak Cyfrowa Integracja mogą powstawać, rozwijać się i spełniać swoją funkcję edukacyjną i informacyjną.
 
Życzę, aby zaprezentowane podczas Wielkiej Gali Integracji rozwiązania zainspirowały do działań i inicjatyw burzących stereotypowe myślenie wielu osób w Państwa społecznościach lokalnych, miejscach pracy i najbliższym otoczeniu. Budujmy społeczeństwo oparte na zrozumieniu potrzeb innych, otwartości, tolerancji i zwykłej empatii.
Poleć znajomemu


Opuszczasz oficjalny serwis Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony.

Zapraszamy ponownie.