Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Sobota, 6 września 2014

List Pierwszej Damy z okazji II Kongresu Kobiet Śląska Cieszyńskiego

Do Uczestniczek i Uczestników
II Kongresu Kobiet
Śląska Cieszyńskiego
 
Szanowni Państwo,
 

Cieszę się, że pierwszy, ubiegłoroczny Kongres Kobiet  Śląska Cieszyńskiego, który zgromadził blisko 500 uczestniczek, okazał się niezwykle potrzebnym forum wymiany poglądów i kreowania nowych, oczekiwanych inicjatyw, będących realną odpowiedzią na problemy kobiet z regionu. Najpilniejszą potrzebą zgłaszaną podczas kongresowych debat okazało się zorganizowanie w środowisku lokalnym sieci współpracy i wzajemnego wsparcia kobiet znajdujących się w różnej kondycji zawodowej i osobistej, mających sobie nawzajem do zaoferowania różnorodność doświadczeń, wiedzy i umiejętności. 

 

Granica państwowa, która od blisko stu lat rozdziela historyczny obszar Śląska Cieszyńskiego nadal osłabia więzi łączące Polki i Polaków z obu stron Olzy. Brakuje wzajemnej wiedzy o realiach codziennego życia, słabną relacje rodzinne i towarzyskie, niewystarczające są kontakty pomiędzy organizacjami i stowarzyszeniami działającymi na Zaolziu i w polskiej części Śląska Cieszyńskiego. Kongres ma w związku z tym być szansą na zacieśnienie współpracy z mniejszością polską z czeskiej części Euroregionu Śląsk Cieszyński. Wiem, że chcą Panie powołać na Śląsku Cieszyńskim Kobiecy Inkubator Wiedzy i Innowacyjności (KIWI). Życzę zatem, by ten kobiecy inkubator był formułą elastyczną i transgraniczną, aby współpracowały w nim wspólnie Polki z obu stron Olzy.

 

Pozdrawiam bardzo serdecznie organizatorki spotkania ze Stowarzyszenia Klub kobiet Kreatywnych oraz wszystkie osoby z różnych instytucji, firm, jak również wolontariuszy, którzy udzielili swojego wsparcia dla idei kongresu. Podziękowania należą się także władzom Miasta Cieszyna za udostępnienie pomieszczeń Teatru im. Adama Mickiewicza.

 

Życzę wszystkim Państwu owocnego spotkania. 

 

 

Poleć znajomemu