Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Czwartek, 11 września 2014

List Pierwszej Damy z okazji XVI Sympozjum Naukowo-szkoleniowego Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji „Rehabilitacja według modelu biopsychospołecznego. ICF”

Do Uczestników

XVI Sympozjum Naukowo-Szkoleniowego Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji
„Rehabilitacja według modelu biopsychospołecznego. ICF”

 

 

 

 

Szanowni Państwo,

 

Witam wszystkich Państwa obecnych na otwarciu Sympozjum Naukowo-Szkoleniowego pn. „Rehabilitacja według modelu biopsychospołecznego. ICF”
 

Zebrali się Państwo, by podzielić się aktualną wiedzą na temat rehabilitacji. Spotkanie poświęcone będzie problemom medyczno-społecznym osób z niepełnosprawnościami. Obejmie ono kwestie kompleksowej rehabilitacji dzieci i dorosłych, rehabilitacji geriatrycznej, onkologicznej, rehabilitacji osób z chorobami wewnętrznymi oraz nowoczesnych metod fizjoterapeutycznych.

 

Zaproponowany zakres tematyczny jest więc bogaty. Sympozja takie są niezmiernie potrzebne, przede wszystkim w środowisku specjalistów, choć też mają niemniejsze znaczenie społeczne. Rozwój i osiągnięcia współczesnej rehabilitacji przekładają się bowiem na stan zdrowia nas wszystkich. Zdajemy sobie dobrze sprawę z tego, że od zdobyczy w dziedzinie rehabilitacji zależy zdolność do szybszego powrotu chorych do funkcjonowania we wszystkich sferach życia.
 

Życzę, by obecne sympozjum pozwoliło upowszechnić w Polsce Międzynarodową Klasyfikację Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF) oraz Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych, co jest Państwa zamiarem i założeniem sympozjum. Na koniec proszę również o przyjęcie serdecznych pozdrowień i życzeń owocnych obrad.

 

Poleć znajomemu