Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Niedziela, 25 stycznia 2015

List Pierwszej Damy z okazji I Ogólnopolskich Paramistrzostw Pierwszej Pomocy

Do Organizatorów i Uczestników
I Ogólnopolskich
Paramistrzostw Pierwszej Pomocy
 

Szanowni Państwo,

 
Cieszę się, że Klub Niepełnosprawnego Honorowego Dawcy Krwi PCK „Dar Życia” z Bielska-Białej organizuje I Ogólnopolskie Paramistrzostwa Pierwszej Pomocy.
 

Polski Czerwony Krzyż popularyzuje w ten sposób wiedzę na temat udzielania pierwszej pomocy w środowisku osób niepełnosprawnych. Dzięki inicjatywie osoby te mogą przede wszystkim podnieść własne kwalifikacje zawodowe. Wzięcie udziału w takich mistrzostwach pozwala im również uwierzyć w swoje siły, wzmocnić poczucie własnej wartości i przydatności w społeczeństwie.

 

Gratuluję wszystkim Państwu, Organizatorom i Uczestnikom, tej jakże potrzebnej inicjatywy integracyjnej i wierze głęboko, że jej pozytywne efekty będą odczuwalne w całym kraju.

 

 Życzę więc zawodnikom powodzenia, a wszystkim Państwu przesyłam moje serdeczne pozdrowienia.

 

Poleć znajomemu