przeskocz do treści | przeskocz do menu głównego
Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
| | |
A | A | A
Poniedziałek, 16 lutego 2015

List Pierwszej Damy z okazji ogólnopolskiego spotkania Rad Seniorów

Do Uczestników konferencji

„Ogólnopolskie spotkanie Rad Seniorów.
Zoom na Rady Seniorów. Diagnoza i wyzwania”
 
 
Szanowni Państwo,
  
W Polsce wzrasta liczba osób starszych. Wraz z tym wzrostem następują przemiany ról społecznych przypisywanych seniorom, zwiększa się ich aktywność zarówno indywidulana, jak i społeczna. Osoby starsze coraz chętniej angażują się w życie społeczności lokalnych. Chcą mieć wpływ na otaczającą rzeczywistość i czynnie ją kształtować, a ich głos staje się coraz bardziej słyszalny.
 
Rady Seniorów, tworzone wspólnie z jednostkami samorządu terytorialnego, są wyrazem zaangażowania obywatelskiego osób starszych, umożliwiają aktywny udział w życiu lokalnej społeczności oraz pozwalają wpływać na kształt przestrzeni publicznej i życia społecznego. Poprzez Rady Seniorów, osoby starsze mają możliwość realizacji pomysłów służących nie tylko im samym, ale też całej społeczności. To osoby starsze najlepiej znają swoje potrzeby. Podejmowane przez nie działania przyczyniają się do aktywizacji środowiskowej i zapobiegają procesowi marginalizacji.
 
Rady Seniorów są także wzorem, jak budować więzi międzypokoleniowe. Osoby starsze, ze swoim doświadczeniem życiowym, mają bardzo wiele do przekazania młodszym, mogą służyć radą i pomocą. Warto korzystać z ich mądrości i wiedzy.
 
Serdecznie Państwa pozdrawiam i życzę owocnego spotkania.
Poleć znajomemu


Opuszczasz oficjalny serwis Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej


Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony.

Zapraszamy ponownie.