| | |
A | A | A
Wtorek, 22 stycznia 2013

Apel o szacunek, miłość i pracę dla Ojczyzny

  |   Złożenie wieńca od Narodu - w 150. rocznicę Powstania Styczniowego - przed Pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego i AK. Złożenie wieńca od Narodu - w 150. rocznicę Powstania Styczniowego - przed Pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego i AK. Złożenie wieńca od Narodu - w 150. rocznicę Powstania Styczniowego - przed Pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego i AK. Złożenie wieńca od Narodu - w 150. rocznicę Powstania Styczniowego - przed Pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego i AK. Złożenie wieńca od Narodu - w 150. rocznicę Powstania Styczniowego - przed Pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego i AK.

- Przelana krew powstańców i podziemnych żołnierzy z czasów II wojny światowej jest zobowiązaniem do szacunku, miłości i pracy dla Ojczyzny - powiedział prezydent składając we wtorek w 150. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego wieniec od Narodu przed Pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej.

 

- Dwa razy w swojej długiej historii Polska traciła niepodległość, dwa razy tę niepodległość odzyskiwała, dwa razy też tworzyła, w sytuacji braku normalnego państwa, w konspiracji, państwo podziemne – władze tego państwa, administrację, skarb i armię – mówił Bronisław Komorowski.


Zaznaczył, że to niezwykłe doświadczenie musi nas prowadzić nie tylko do myśli o tym, jak było ciężko, jak trudne były warunki walki o wolność, niepodległość i własne państwo, ale również musi nas prowadzić do myśli o tym, czym dzisiaj obdarzył nas los, czym dzisiaj obdarzyła nas historia. - Musi nas prowadzić do wdzięczności dla tych, którzy skutecznie wywalczyli wolność, niepodległość Ojczyzny, ale też myśli o tym, jak powinniśmy cieszyć się wolnością i jak szanować niepodległe, wolne państwo polskie - dodał.

 

Prezydent wspomniał, że przy Pomniku Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej odbywają się najczęściej uroczystości związane z Powstaniem Warszawskim – bo to jest pomnik zbudowany ku czci Polskiego Państwa Podziemnego z czasów II wojny światowej. - Ale chyba nie ma lepszego miejsca na swoistą inaugurację obchodów 150. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego niż to właśnie miejsce - mówił Bronisław Komorowski - To nasze spotkanie podkreśla nie tylko związek pokoleń, które walczyły o wolność Polski, ale również jedność tego niezwykłego doświadczania wynikającego z marzenia o własnym państwie.

 

Zobacz także: Prezydent w Zespole Szkół Publicznych w Zaborowie „Powstanie Styczniowe ma wymiar międzynarodowy"

 

Prezydent uważa, że trzeba wyciągać wnioski wykraczające poza okazywanie szacunku, pamięci i wdzięczności dla tych, którzy przelewali krew za wolność Ojczyzny.

 

– Chciałbym, aby płynął wniosek, że powinniśmy doceniać to, co się udało uzyskać kolejny raz - wolne, nasze polskie państwo, które warte jest naszej miłości, postawy gotowości do poświęceń, warte naszej pracy, codziennego wysiłku, warte szacunku okazywanego codziennie, nie tylko od święta – zaznaczył.
 

- Ta przelana krew powstańcza i krew podziemnych żołnierzy z czasów II wojny światowej jest zobowiązaniem, aby to, co oni wywalczyli dla nas szanować, kochać i rozwijać jak najpiękniej – podkreślił prezydent.
 

Poleć znajomemu