Dodatkowe narzędzia

Czwartek, 31 października 2013

Październik 2013 r.

1. Warszawa  

woj. mazowieckie      

16 -17 października 2013 roku         

Konferencja pt. „Powstanie w literaturze i sztuce”. 

Muzeum Niepodległości w Warszawie

 
2. Orenburg 
ROSJA           

25 października 2013 roku    

Konferencja pt. „Polscy zesłańcy w Guberni Orenburskiej”.          

Orenburskie Obwodowe Kulturalno-Oświatowe Centrum "Czerwone Maki"

 
3. Mirzec      

woj. świętokrzyskie   

27 października 2013 roku    

Uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej w hołdzie powstańcom styczniowym.

           
4. Myszyniec

woj. mazowieckie      

27 października 2013 roku    

Odsłonięcie pomnika poległych powstańców styczniowych.           

Społeczny Komitet Odbudowy Pomnika Powstańców Styczniowych

 

 

Poleć znajomemu