Dodatkowe narzędzia

150. rocznica Powstania Styczniowego

Prezydent Bronisław Komorowski

Powstanie Styczniowe, którego 150. rocznicę obchodzimy w tym roku, to jedno z najbardziej dramatycznych i ważnych wydarzeń w naszej historii nowożytnej. Podjęto tę walkę w skrajnie trudnych warunkach i była ona świadectwem wielkiej narodowej determinacji w dążeniu do odbudowania własnego, suwerennego państwa polskiego.

 

I choć Powstanie zakończyło się porażką, to płynące z niego doświadczenia Polacy wykorzystali w dalszych działaniach na rzecz niepodległości, uwieńczonych sukcesem w listopadzie 1918 roku „Dla nas, żołnierzy wolnej Polski – stwierdził w rozkazie z 21 stycznia 1919 roku Józef Piłsudski – powstańcy 1863 roku są i pozostaną ostatnimi żołnierzami Polski, walczącej o swą swobodę, pozostaną wzorem wielu cnót żołnierskich, które naśladować będziemy.”

 

Takim wzorem poświęcenia w służbie Ojczyzny powstańcy styczniowi pozostają i dla nas, współczesnych Polaków. Dla nas jednak los jest o niebo łaskawszy. Żyjemy w wolnej i suwerennej Polsce. Dzięki członkostwu w NATO i Unii Europejskiej możemy być spokojni o teraźniejszość i przyszłość naszego kraju. Korzystamy z dobrodziejstw demokracji i sami stanowimy o swoim losie. Jesteśmy dumni z polskich osiągnięć, choć mamy też świadomość jak wiele pozostaje jeszcze do zrobienia.

 

 

Pracując dziś dla Polski kontynuujemy starania minionych pokoleń. W tej generacyjnej, polskiej sztafecie powstańcy styczniowi zajmują ważne miejsce. Są wzorem wytrwałości i ofiarności w walce o własne państwo. Imponują umiejętnościami i skutecznością w budowaniu podziemnych struktur tego państwa. Odważną decyzją o uwłaszczeniu chłopów zaświadczają, jak ważne jest upowszechnianie praw obywatelskich i społecznej solidarności. Imponuje też ich otwartość na wolnościowe aspiracje bratnich narodów: litewskiego, ukraińskiego i białoruskiego. Ważnym, choć na szczęście nieaktualnym, elementem tego dziedzictwa są też popowstaniowe losy tego wyjątkowego pokolenia, skutecznie broniącego polskości w skrajnie trudnych warunkach.

 

150. rocznica Powstania Styczniowego jest znakomitą okazją do przypomnienia tego dorobku i uczynienia z niego jeszcze istotniejszego elementu naszej narodowej samowiedzy. Dlatego już w sierpniu ubiegłego roku, spod Krzyża Traugutta w Warszawie, zaapelowałem do władz państwowych i samorządowych, do organizacji i stowarzyszeń obywatelskich, do wszystkich rodaków ceniących sobie naszą narodową historię o godne uhonorowanie bohaterskich powstańców i wspierającego ich społeczeństwa.

 

Odpowiedzią na ten apel są liczne inicjatywy i przedsięwzięcia kulturalne, naukowe i edukacyjne upamiętniające Powstanie. Z całego serca za to dziękuję i mam nadzieję, że ta internetowa strona stanie się pisaną przez Polaków księgą aktywności zaświadczającej o naszej narodowej pamięci o Powstaniu Styczniowym i jego bohaterskich uczestnikach.
 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Bronisław Komorowski

Poleć znajomemu