Narzędzia dostępności

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dodatkowe narzędzia

Wtorek, 8 kwietnia 2014

W Lipsku dyskusja o historii opozycji w Polsce i NRD

  |   Fot. „© Filia Lipsk Instytutu Polskiego w Berlinie” Fot. „© Filia Lipsk Instytutu Polskiego w Berlinie” Fot. „© Filia Lipsk Instytutu Polskiego w Berlinie” Fot. „© Filia Lipsk Instytutu Polskiego w Berlinie” Fot. „© Filia Lipsk Instytutu Polskiego w Berlinie” Fot. „© Filia Lipsk Instytutu Polskiego w Berlinie” Fot. „© Filia Lipsk Instytutu Polskiego w Berlinie”

W dniach 7-8 kwietnia odbyła się w Lipsku polsko-niemiecka konferencja naukowa „25 lat wolnych wyborów w Polsce i pokojowej rewolucji w NRD; czego uczy nas historia na dziś i na przyszłość?”. Na sesji otwarcia byli obecni honorowi patroni konferencji: ambasador RP w RFN - dr J. Margański, reprezentujący premiera Saksonii Stanislawa Tillicha Minister Sprawiedliwości i Spraw Europejskich Saksonii dr J. Martens oraz nadburmistrz m. Lipska Burkhard Jung.


W dwudniowej konferencji wzięli udział przedstawiciele dawnej opozycji oraz wybitni historycy z Polski i Niemiec. Dyskutowano o historii opozycji w Polsce i NRD, stosunkach między ruchami opozycyjnymi w obu krajach, o wspólnej pamięci, międzynarodowym kontekście transformacji, i in. Wielu uczestników nawiązywało do sytuacji na Ukrainie.
 

W wystawie towarzyszącej konferencji pt. „Lernt polnisch (Uczcie się polskiego)” Solidarność, NRD i Stasi przedstawiono sylwetki bohaterów, którzy ukazali w NRD swoje poparcie dla Solidarności i którzy chcieli wzorować się na polskiej drodze ku wolności.


Ponadto w ramach konferencji odbyła się w kościele pw. św. Mikołaja w Lipsku polsko-niemiecka modlitwa o pokój (w miejscu modlitw o pokój, które w 1989 r. stały się punktem wyjścia pokojowej rewolucji w Lipsku i całym NRD)
 

Wieczorem 7 kwietnia odbył się pokaz filmu dokumentalnego polskiej produkcji pt. „Strajk w oczach kobiet” a następnie rozmowa z Bożeną Rybicką-Grzywaczewską i Maciejem Grzywaczewskim, prowadzona przez Krzysztofa Ruchniewicza.
 

Podczas wieczornej gali miało miejsce uroczyste wręczenie Medali Wdzięczności ECS Gdańsk dla zasłużonych dla rozwijania kontaktów z Solidarnością opozycjonistów w b. NRD. Odznaczeni zostali: Erich Loest (pośmiertnie), Friedrich Magirius, Christoph Wonneberger, Stephan Bickhardt, Eckart Hübener, Stephan Kretschmer, Steffen Mohr, Hans-Christian Trepte, prof. dr Rainer Eckert oraz Markus Meckel.
 

Drugiego dnia konferencji z inicjatywy Filii Lipsk IP odsłonięto, ufundowaną przez ECS Gdańsk, tablicę pamiątkową poświęconą wkładowi Solidarności w rewolucje pokojowe. Odsłonięcia przy Augustusplatz w centrum Lipska - w historycznym miejscu manifestacji 1989 roku -
dokonali nadburmistrz m. Lipska Burkhard Jung, dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku Basil Kerski, rzecznik lipskiej Inicjatywy Obywatelskiej „Jesień 1989” Tobias Hollitzer oraz kierujący Filią Lipsk IP Wojciech Więckowski. Tablica opatrzona symbolicznym nagłówkiem: „ Za naszą i Waszą Wolność” podkreśla znaczenie solidarności narodów , jako jednego z warunków ich wolności.
 

Dwudniowe obchody 25-lecia wolności w Lipsku zakończyła projekcja filmów w Instytucie Polskim, pokazano dwa filmu dokumentalne: „Żegnaj DDR! Przez Warszawę ku wolności” (reż. Krzysztof Czajka) oraz Wyjście (reż. Małgorzata Bieńkowska).

 

Poleć znajomemu