Dodatkowe narzędzia

Środa, 29 lutego 2012

Prezydent o samorządności i kapitale społecznym

FDP   |   FDP "Samorządność filarem kapitału społecznego" FDP "Samorządność filarem kapitału społecznego" FDP "Samorządność filarem kapitału społecznego" FDP "Samorządność filarem kapitału społecznego" FDP "Samorządność filarem kapitału społecznego"

Polacy chcą aktywnie uczestniczyć w funkcjonowaniu społeczności lokalnych - przekonywał w środę prezydent Bronisław Komorowski podczas debaty o samorządzie. Według niego może to stać się istotnym źródłem nowej energii niezbędnej do dalszego rozwoju Polski.

 

- Bardzo poważnym problemem Polski jest zanik dialogu i rosnące przekonanie wszystkich rządzących, że się wie lepiej - ocenił prezydent. Zapowiedział dalsze prace swej kancelarii nad projektem zmian w samorządach.

 

Projekt, o którym mówił prezydent, ma na celu głównie zwiększenie możliwości udziału mieszkańców w działalności władz lokalnych. M.in. na ten temat debatowano podczas spotkania "Samorządność filarem kapitału społecznego" zorganizowanym w Pałacu Prezydenckim w ramach Forum Debaty Publicznej.

 

Wzięli w nim udział - oprócz prezydenta i jego ministrów - m.in. naukowcy, samorządowcy i posłowie. Podczas debaty uruchomiono tzw. Witrynę Obywatelską, która - umieszczona na internetowej stronie prezydenta - zawiera opisy dobrych praktyk samorządowych w dziedzinie rozwoju kapitału społecznego.

 

Prezydent nie wykluczył, że zostanie ustanowiona nagroda dla najlepszych projektów spośród opisanych na tej witrynie. Odnosząc się do opracowywanego wciąż w Kancelarii Prezydenta projektu ustawy pogłębiającej wpływ obywateli na funkcjonowanie władzy lokalnej, Bronisław Komorowski mówił, że nie zamierza forsować projektu ustawy bez szans jej przeprowadzenia.

 

- Można oczywiście z tego zrobić manifest polityczny i powiedzieć: proszę bardzo, to jest projekt, który wam obywatele daje realny wpływ na władzę publiczną, a inni chcą was tego pozbawić. Ja wolałbym sprawę załatwić, przynajmniej rozkładając to na jakieś etapy - powiedział prezydent.

 

Przekonywał, że ludzie chcą partycypować w sprawowaniu władzy i w większym stopniu ją kontrolować. - Uważam, że bardzo poważnym problemem Polski jest zanik dialogu i rosnące przekonanie wszystkich rządzących (...), że się wie lepiej - powiedział prezydent. Jego zdaniem, bardzo często przegania się dobre pomysły, źródła dobrej energii obywatelskiej, albo wpada się w korkociąg błędnych decyzji, które na odpowiednim etapie nie uwzględniły konsultacji (...), przekonywania obywateli, siebie nawzajem.

 

- To jest polski problem i to jest problem narastający. Dotyczy on wszystkich poziomów funkcjonowania władzy publicznej - uważa Bronisław Komorowski. - Albo społeczeństwo ma być społeczeństwem obywatelskim, wierzy się, (...) że ludzie wiedzą dobrze, albo nawet lepiej od nas samych, albo się w to nie wierzy - mówił. - Jeżeli na początku lat 90. uwierzyliśmy, poszliśmy w kierunku decentralizacji (...), to dlaczego mamy się zatrzymać? - pytał prezydent.

 

Bronisław Komorowski - jak mówił - pamięta autentyczny zachwyt i lekką zazdrość parlamentarzystów, kiedy patrzyli na poziom zaufania do samorządowców. - To niestety nie znajduje potwierdzenia w tendencjach, które da się wyczytać z (nowych) badań opinii publicznej - podkreślił Bronisław Komorowski.

 

Prezydent wyraził przypuszczenie, że gdyby oddzielnie spytać w badaniach o poziom zaufania do samorządowców, którzy są wybierani w wyborach bezpośrednich i pośrednio, to wyniki byłyby na korzyść tych, którzy są wybierani w wyborach bezpośrednich.

 

- Ja będę konsekwentnie do tego dążył, by w stopniu maksymalnie możliwym pójść w kierunku wyborów bezpośrednich na wszystkich poziomach, dlatego że to jest szansa na mocniejszych ludzi i zwiększenie przekonania obywateli, że ci wybrani w wyborach bezpośrednich lepiej reprezentują ich interes - zapowiedział prezydent.

 

Apelował, by nie straszyć się wzajemnie ewentualnymi skutkami zagwarantowania obywatelom większego wpływu na działalność samorządów. - Przypomnijmy sobie to, w co wierzyliśmy od początku, że są interesy partii politycznych, wójtów, radnych, ale na końcu najważniejszy jest interes obywatela i społeczności lokalnej - mówił.

 

Jak dodał, chodzi o to, by w tym projekcie znaleźć optymalne rozwiązania z punktu widzenia przede wszystkim obywateli i społeczności lokalnych, uwzględniając interes wójtów, burmistrzów i prezydentów, a także partii politycznych.

 

Podczas spotkania przedstawiono wyniki badań TNS OBOP przeprowadzonych na zlecenie Kancelarii Prezydenta. Wynika z nich, że 62 proc. Polaków przyznaje, że sprawy miasta czy gminy mało ich interesują. Badania wykazały też niski poziom zaufania społecznego Polaków: 78 proc. badanych jest zdania, że w stosunkach z innymi należy zachować ostrożność; tylko 19 proc. deklaruje zaufanie do innych ludzi.

 

71 proc. badanych ma małe zaufanie (57 proc.) bądź wcale nie ufa (14 proc.) swoim władzom lokalnym. Jedynie 13 proc. badanych w ciągu ostatniego roku angażowało się w działania na rzecz swojej społeczności lokalnej.

 

Rozpoczynając spotkanie Bronisław Komorowski podkreślał, że zaangażowanie ludzi w działanie społeczności lokalnych może być istotnym źródłem nowej energii, która jest potrzebna dla rozwoju Polski. Jak mówił, należy zastanowić się, jak uwolnić pokłady potencjału obywatelskiego Polaków.

 

-Skok cywilizacyjny nie byłby w moim przekonaniu możliwy bez dynamicznego rozwoju prywatnej małej przedsiębiorczości - zaznaczył. Dlatego - dodał Bronisław Komorowski - mówiąc o aktywności społecznej trzeba uwzględniać także element aktywności na rzecz tworzenia małego i średniego biznesu.

 

Projekt zmian w samorządach powstający w prezydenckiej kancelarii ma - oprócz wzmocnienia udziału mieszkańców w działaniach samorządu terytorialnego - wesprzeć rozwój między gminami, powiatami i województwami oraz usunąć bariery w rozwoju jednostek samorządowych.

 

Propozycja stwarza możliwość łączenia mandatu wójta, burmistrza, prezydenta miasta z mandatem senatora, a także m.in. przewiduje wprowadzenie na szczeblu samorządowym: inicjatywy uchwałodawczej, wysłuchania publicznego i zapytania obywatelskiego.

 

Prezydencki minister Olgierd Dziekoński podkreślał w środę, że projekt ten nie jest jakąkolwiek formą negacji dotychczasowego funkcjonowania systemu samorządu terytorialnego, ale ma służyć wsparciu instytucji i obywateli na rzecz efektywnego dialogu. Zaznaczył, że wciąż zgłaszane są uwagi do projektu, który dostępny jest na stronie prezydenckiej. Minister Dziekoński dodał, że odbywająca się szeroka dyskusja ma służyć wypracowaniu takiej sytuacji, że ten projekt będzie akceptowany jako pomoc w lepszym dialogowaniu na rzecz lokalnego rozwoju. (PAP)

Poleć znajomemu