Dodatkowe narzędzia

Wtorek, 6 listopada 2012

Powołanie Kapituły Nagrody Obywatelskiej

Powołanie Kapituły Nagrody Obywatelskiej

Powołanie Kapituły Nagrody Obywatelskiej

Bronisław Komorowski powołał członków Kapituły Nagrody Obywatelskiej Prezydenta RP.

 

Prezydent zaznaczył, że aktywność obywatelska jest niezbędna dla nowoczesnego rozwoju Polski. Wyraził również przekonanie, że Kapituła będzie w stanie podzielić się wiedzą ze współpracy z samorządami, organizacjami pozarządowymi i osobami indywidualnymi oraz wskazać dobre przykłady warte promowania.

 

Nominacje z rąk prezydenta odebrali:

 • Prof. Jerzy REGULSKI – Doradca Prezydenta RP – Przewodniczący Kapituły
 • Henryk WUJEC – Doradca Prezydenta RP
 • Ewa BARLIK – Dyrektor Biura Stowarzyszenia Gazet Lokalnych
 • Wojciech DŁUGOBORSKI – Prezes Unii Miasteczek Polskich, Zastępca Burmistrza Gminy Chojna
 • Piotr FRĄCZAK – Prezes Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych
 • Prof. Małgorzata FUSZARA – Członek Rady Programowej Stowarzyszenia Kongresu Kobiet
 • Ryszard GROBELNY – Prezes Związku Miast Polskich, Prezydent Miasta Poznania
 • Renata KOŹLICKA-GLIŃSKA – Dyrektor Programowy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności
 • Janusz KRÓL – Redaktor Naczelny Pisma Samorządu Terytorialnego Wspólnota
 • Krzysztof MARGOL – Prezes Zarządu Nidzickiej Fundacji Rozwoju NIDA
 • Marta MILLER – Redaktor, Polskie Radio Program 1
 • Ireneusz NIEWIAROWSKI – Prezes Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów, Senator RP
 • Jacek OSTROWSKI – Prezes Fundacji Fundusz Współpracy
 • Mariusz POZNAŃSKI – Przewodniczący Związku Gmin Wiejskich RP, Wójt Gminy Czerwonak
 • Jacek PROTAS – Prezes Związku Województw RP, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego
 • Anna ROZICKA – Dyrektor Programu Dotacyjnego Fundacji im. Stefana Batorego
 • Bohdan SKRZYPCZAK – Prezes Stowarzyszenia Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL
 • Piotr SZCZEPAŃSKI– Prezes Fundacji Wspomagania Wsi
 • Jan SZUL – Dyrektor Ośrodka Programów Regionalnych TVP Info
 • Marek TRAMŚ – Prezes Związku Powiatów Polskich, Starosta Polkowicki
 • Jan Jakub WYGNAŃSKI – Prezes Zarządu Pracowni Badań i Innowacji Społecznych Stocznia

 

Poleć znajomemu