Dodatkowe narzędzia

Obywatelska Inicjatywa Lokalna

Rzecznik Praw Osób Starszych Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Pliki do pobrania

Przedmiotem działalności Rzecznika Praw Osób Starszych oraz jego Zastępcy, których biuro prowadzi Federacja FOSa, jest wsparcie środowisk seniorskich poprzez: podkreślanie wagi problematyki starzenia się i starości, współpraca z administracją, samorządem oraz instytucjami socjalnymi, aktywizacja osób starszych, propagowanie pozytywnego wizerunku seniorów oraz podejmowanie interwencji w przypadku naruszania ich praw. Rzecznicy pełnią dyżury w biurze, biorą udział w spotkaniach, dyskusjach, konferencjach, seminariach, prowadzą wykłady.

Lokalizacja

Poleć znajomemu