Dodatkowe narzędzia

Obywatelska Inicjatywa Lokalna

Dobryń Duży – „duże dobro” mieszkańcom sołectwa

Pliki do pobrania

Dobryń Duży zamieszkuje 462 osoby. Są to rodziny wielopokoleniowe podtrzymujące tradycje wsi, a także podejmujące aktywność w swojej miejscowości poprzez wieloletnie prowadzenie działalności kulturalnej, edukacyjnej, rekreacyjno-sportowej.


Mieszkańcy zrzeszeni są w organizacjach, które ściśle ze sobą współpracują, są to: Zespół śpiewaczy ludowych Dobrynianki, jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej, Ludowy Zespół Sportowy, Szkoła Podstawowa, Stowarzyszenie na rzecz rozwoju miejscowości Dobryń Duży.
 

Wieś jest jednostką samorządu terytorialnego gminy Zalesie.

Lokalizacja

Poleć znajomemu