Dodatkowe narzędzia

Obywatelska Inicjatywa Lokalna

Naprawmy to razem!

Pliki do pobrania

Lepsza Gmina Czerwonak – nieformalna grupa obywateli, zaangażowanych mieszkańców gminy Czerwonak, prowadzi odsłonę serwisu Naprawmyto.pl w Czerwonaku udostępnioną przez Fundację Batorego i Pracownię Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”. Serwis ten daje mieszkańcom możliwość zgłaszania problemów, usterek czy niedogodności jakie zauważają w swoich miejscowościach np. dziura w drodze, śmieci w lesie czy niesprawne oświetlenie uliczne. Powiadomienia od mieszkańców są rozsyłane do urzędu gminy i innych instytucji np. nadleśnictwa, zarządów dróg, lokalnego przewoźnika, dzięki czemu serwis ma bogate zaplecze instytucjonalne i może rozwiązywać różnorodne problemy.
 

Dzięki dobrze zaplanowanym i egzekwowanym zasadom współpracy, poziom rozwiązania zgłaszanych spraw utrzymuje się na poziomie ok. 60%, a samorząd gminy zagwarantował środki na dalsze prowadzenie serwisu w 2013 rok.
 

Lokalizacja

Poleć znajomemu