Dodatkowe narzędzia

Obywatelska Inicjatywa Lokalna

THINK TANK dla SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Pliki do pobrania

W ramach projektu Ośrodek podjął wiele różnych działań, których wspólnym celem było wypracowanie nowych form prawnych udziału obywateli i ich związków w wykonywaniu zadań jednostek samorządu terytorialnego oraz promocja form istniejących, które zdaniem ekspertów Ośrodka spełniają swoje funkcje. Działania Ośrodka polegały w szczególności na: wydawaniu punktowanego czasopisma naukowego, organizowaniu otwartych dla publiczności debat i konferencji, udziale w pracach organów władzy publicznej.

Lokalizacja

Poleć znajomemu