Dodatkowe narzędzia

Obywatelska Inicjatywa Lokalna

Projekt „Morawsko-polskie ścieżki tradycji i poznania”

Pliki do pobrania

Realizacja projektu miała na celu rozwój współpracy pomiędzy partnerami – polskim LGD Kraina Dinozaurów oraz czeskimi MAS Mohelnicko i MAS Rozvojové partnerství Regionu Hranicko poprzez przygotowanie, oznakowanie oraz promocję ścieżek turystycznych umożliwiających poznanie dziedzictwa kulturowego i historycznego tych regionów. W ramach projektu zostały zebrane i opracowane informacje o wytypowanych obiektach kulturowych i historycznych na terenach partnerów projektu, które posłużyły do utworzenia ścieżki turystycznej. Powstała dzięki temu trasa turystyczno-edukacyjna umożliwia promocję i ochronę lokalnego dziedzictwa kulturowego poprzez prezentację lokalnych zasobów kulturowych, udostępnienie ich odwiedzającym oraz umożliwienie im zapoznania się z ich historią i położeniem. Szczególny nacisk został położony na wypromowanie lokalnych, wiejskich izb regionalnych, które do tej pory funkcjonowały w bardzo ograniczonym zakresie, rzadko umożliwiając turystom obejrzenie zgromadzonych w nich eksponatów. Dzięki realizacji projektu obecnie udostępniają swoje cenne zbiory szerokiemu gronu odbiorców.

Lokalizacja

Poleć znajomemu