Dodatkowe narzędzia

Obywatelska Inicjatywa Lokalna

Uniwersytet Nowoczesnego Obywatela

Pliki do pobrania

Kreujemy Nowoczesnego Obywatela, czyli osobę ambitną i przedsiębiorczą, która doskonali się moralnie i intelektualnie. Poszerzamy wiedzę z prawa, przedsiębiorczości, ekonomii i bezpieczeństwa. Warmia i Mazury to teren o wysokim bezrobociu. Przeciwdziałanie poczuciu bezradności i alienacji było celem powołania UNO. "Bądź wykwalifikowanym kowalem własnego losu" stało się dewizą naszego programu. Wiedza, którą przekazują wybitni eksperci podnosi poziom zaufania młodych ludzi do swoich umiejętności oraz do osób i instytucji, które oni reprezentują. Jest to istotne dla tworzenia społeczeństwa obywatelskiego.

Lokalizacja

Poleć znajomemu